VannvittigMoro avlyst – kommer sterkt tilbake!

Vi i OpplevEvje AS har besluttet at vi skal avlyse årets planlagte VannvittigMoro-festival. Festivalen var tenkt gjennomført lørdag 11. juli.

Større kulturarrangementer og festivaler er foreløpig forbudt til 15. juni. Signaler fra helsemyndighetene tyder på at det heller ikke blir mulig å gjennomføre slike arrangementer resten av sommeren. Det generelle rådet om minst 2 m avstand når vi treffes, vil trolig uansett gjelde i lang tid fremover.

I denne situasjonen mener vi det er riktig å avbryte planleggingen av VannvittigMoro for 2020. Det viktigste nå, er at våre gode samarbeidspartnere Aases, Dølen Hotel, TrollAktiv og hoppgutta i Otra IL kan konsentrere seg om de daglige gjøremål, og ikke må bruke tid og krefter på å planlegge et arrangement som sannsynligvis likevel må bli avlyst senere.

Vi skal heller ikke legge skjul på at økonomien i OpplevEvje ikke er veldig solid slik situasjonen er blitt. Vi må ha en veldig streng kontroll på hver eneste lille utgift vi pådrar oss. Et svært arrangement som VannvittigMoro kan fort gi noen utgifter, både planlagte og uforutsette. Vi ønsker ikke å ta sjansen på for mange uforutsette utgifter, så lenge økonomien er såpass svak. Det ville knapt være en forsvarlig forretningsdrift.

Avlysningen er tatt i nær dialog med våre samarbeidspartnere. De er enige i at VannvittigMoro 2020 dessverre bør avlyses.

Til slutt vil vi bare understreke: Avlysningen for 2020 gjør vi fordi vi føler oss tvunget til det av omstendighetene rundt koronakrisen. Men både vi, Aases, Dølen Hotel, TrollAktiv og ikke minst de superengasjerte hoppgutta i Otra IL er fulle av pågangsmot for bygda og for fremtiden. Dette er et midlertidig lite tilbakeslag for VannvittigMoro. Vårt mål er å komme knallsterkt tilbake med bare enda større entusiasme, så snart forholdene i samfunnet tillater det. Tenk hvor mye oppsamlet energi og vannvittig skapertrang som nå ligger lagret til 2021!

Del "VannvittigMoro avlyst – kommer sterkt tilbake!"