Evje og Hornnes museum, Fennefoss. Foto: Geir Daasvatn

Verdenskjent geologi og masse spennende på Evje og Hornnes museum Fennefoss

Evje og Hornnes museum ligger idyllisk til på Fennefoss, på vestsida av Otra. Det blei etablert som et bygdemuseum i 1975. Den sterkeste pådriveren var Sigmund Monen. I dag er museet en samling under Setesdalsmuseet.

Sesong

Evje og Hornnes museum er sesongåpent, normalt fra 22. juni til 31. august. Åpningstida er kl. 11-17.

Livet på gården, apotek, rosemaling

I hovedhuset, den gamle lensmannsgården på Fennefoss, er det utstillinger fra livet på gården i perioden 1800-1910. Evje gamle apotek fra 1910 er utstilt, det er  Setesdals eldste apotek. En bondestue er utstilt, og en gammel skolestue. Det er også et skomakerverksted. Museet har en stor utstilling av lokal rosemaling og ølhøner, malt av de kjente, lokale rosemalerene Oskar Kjetså og Birgit Spikkeland. I tillegg er muséet tilført en rekke gamle bygninger som i dag utgjør et tun for seg selv. Men krona på verket er mineralutstillingene. Muséet er derfor skiltet som «Geomuseum».

Artikkelen fortsetter under bildet

Gammelt gårdstun på museet. Foto: Geir Daasvatn

Fantastisk mineralsamling

Viktigst og mest omfattande er de geologiske og mineralogiske utstillingene. Evje/Iveland er verdenskjent for mineralrikdommen sin. På museet er det en stor utstilling med lokale mineraler. Flere temautstillingar viser hvordan mineraler blir brukte i vårt moderne samfunn. I tillegg er det spennende utstillinger om Flåt nikkelgruve og om Pierre og Marie Curie. Museet har en stor samling av lokale smykkesteiner.

Tradisjonsrikt gårdsbruk

Alf Georg Kjetså. Foto: Geir Daasvatn

Registreringsprotokollene for Evje og Hornnes museum har de første notatene fra 1968. Alf Georg Kjetså var på denne tida formann i kulturstyret i Evje og Hornnes. Han la ned mye arbeid for å få politisk gjennomslag for et museum på Fennefoss. I 1975 blei den gamle lensmannsgården på Fennefoss, bruket «Der heime», kjøpt inn. Gården var ikke bare gammel lensmannsgård, men midtpunktet for Haugerørsla i Evje og Hornnes i mange år fra starten på 1800-tallet da Hans Nielsen Hauge kom til Fennefoss. Den svære bautasteinen i hagen foran muséet er reist til minne om stortingsmann og haugianer Olav T. Fennefoss. Evje og Hornnes kommune kjøpte grunnen av familien etter Torgeir Fennefoss (1894-1960). Torgeir var en evnerik «agent for alt mellom himmel og jord», og en kjent mann i Hornnes. Torgeir sitt ønske var at gården skulle bli brukt til museumsformål. Den sterkeste pådriveren for å få etablert muséet var Sigmund Monen.

Ildsjeler gikk i bresjen

Formelt var de som dreiv museumsarbeidet en kommunalt oppnevnt nemnd. I praksis var det helst noen ildsjeler som stod bak. Alf Georg Kjetså skulle samle inn og dokumentere gamle foto, og Sigmund Monen tok seg av bygninger og utstillinger. I mange år gikk museumsarbeidet på dugnad, uten at kommunen brydde seg så mye. Men fra midt på 1990-tallet bedret oppfølgingen fra kommunen seg mye.

Artikkelen fortsetter under bildet

Sigmund Monen signerer det enorme bokverket sitt om gruvedrifta i Setesdal i lokalene til Evje og Hornnes Sparebank 4. november 2016. Foto: Geir Daasvatn

Frå 1982 og fram til konsolideringen under Setesdalsmuseet var Sigmund Monen leder i den kommunale museumsnemnda. Han organiserte arbeidet med tilflytting av bygninger, dokumentasjon og registrering av gjenstander. Museumsnemnda stod for praktisk drift og faglig innhold. Også i dette arbeidet var Monen den mest sentrale. Fra 2005 har museet vært en samling under Setesdalsmuséet. I dag er det Ronald Werner, som er fagansvarlig for geologi på Setesdalsmuséet, som arbeider mest med muséet på Fennefoss.

Turløype

Ved muséet på Fennefoss starter også merket turløype til toppen av Fennefossfjellet. Herfra blir du belønnet med en fantastisk utsikt utover Evjemoen, Hornnes og Otra.

Fennefoss er verdt et besøk!

Bygda vår sett fra toppen av Fennefossfjellet. Foto: Geir Daasvatn

 

Del "Verdenskjent geologi og masse spennende på Evje og Hornnes museum Fennefoss"