Vil følge Vær Varsom-plakaten


Verken selskapet OpplevEvje AS eller vi som skriver på OpplevEvje.no eller Facebooksida vår er medlem av noen medlemsorganisasjon i Norsk Presseforbund. Vi er derfor ikke bundet av de presseetiske normene som gjelder for medlemmene der, som for eksempel «Vær Varsom-plakaten».

Vi ser imidlertid at vi fra tid til annen skriver nyhetssaker og annet stoff med omtrent samme innhold som pressen ellers. I årene som kommer vil det sannsynligvis bli enda mer av den slags. Vi stiller høye krav til oss selv med tanke på pålitelighet og høvisk opptreden. Vi vil derfor alltid av eget tiltak forsøke å etterleve normene i «Vær Varsom-plakaten», når vi publiserer stoff på OpplevEvje.no eller OpplevEvje/Facebook.

Dersom noen med tilknytning til en sak vi har publisert mener vi har opptrådt klanderverdig, er vi veldig takknemlige for beskjed om det. Vi skal vurdere enhver klage som måtte komme, og gi et begrunnet svar. Har vi faktisk gjort eller skrevet noe feil, vil vi rette det og for øvrig gjøre det som kreves for å forhindre eller i hvert fall begrense eventuelle skadevirkninger så godt som mulig.

Vi har heldigvis ikke fått noen klager enda på skrivevirksomheten vår, eller bildebruken. Bare noen små innspill om feil i fakta som vi har rettet med ei gang. Men det er viktig for oss at dere lesere og alle andre har tillit til oss, og at vi vil drive virksomheten etter samme høye standarder som pressen ellers har forpliktet seg på. Skulle fantasien en gang innimellom boble over, vil det tydelig fremgå av artikkelen eller stykket at det dreier seg om humor eller bare tull og tøys for den saks skyld.

Geir Daasvatn, for OpplevEvje AS

Del "Vil følge Vær Varsom-plakaten"