Meir om Evje og Hornnes og Setesdal på Setesdalssida.no

Utsikt utover Evje og Hornnes fra Fennefossfjellet. Foto.

Nettsida OpplevEvje.no blir halden i gang, men blir ikke oppdatert like aktivt som før. Me valde å innskrenke drifta for eitt års tid sidan av økonomiske grunnar.  Meir om Evje og Hornnes og Setesdal finn du i staden på Setesdalssida.no! Alt innhaldet frå både Evje og Hornnes og Setesdal, spesielt dei rundt 100 turforslaga og […]