Et stort apparat av dyktige og serviceinnstilte bankfolk! Foto: Geir Daasvatn

Evje og Hornnes Sparebank: Er der for kundene og bygda!

Næringslivet i Evje og Hornnes er i en veldig krevende fase nå. Det er sviktende kundegrunnlag som følge av koronatiltakene, og en enorm utfordring for mange bedrifter. Vi har fått en prat med banksjef Knut Kjetil Møen i Evje og Hornnes Sparebank om situasjonen. Banken følger det som skjer veldig nøye, og er der for næringslivet i bygda og privatkundene som etter hvert også vil bli sterkt påvirket av krisen.

Det første og raskeste tiltaket banken vil bidra med, er en mulighet for avdragsfrihet på lån. Det er for å strupe noen av de faste utgiftene og gi litt handlingsrom. For privatkunder er det opprettet en egen knapp i mobilbanken for avdragsfrihet i denne krisen. Det er bare å trykke på knappen, så får bankens rådgiver melding og kan ta tak i saken med én gang.

Et nøkternt drevet næringsliv blir nå en viktig ressurs for lokalsamfunnet. Foto: Leif Jørgen Versland

Full bankdrift, men kundemottaket stengt

Han forteller også litt om hvordan banken driftes i disse unntakstidene.

– Alle er på jobb i banken for å hjelpe kundene, og det er full fart på bakrommet og på heimekontorene. Men banken er fysisk stengt for kunder av smittevernhensyn. Det er mange eldre kunder innom banken, så her må vi være omtenksomme. Kundeveilederene jobber aktivt ut mot markedet nå, for å høre hvordan det står til med kundene våre. Vi skal være der for bedriftene, og vi skal være en trygg samarbeidspartner.

Banksjefen oppfordrer både bedriftskunder og private til å ikke nøle med å ta kontakt.

– Fokuset vårt er å hjelpe de som har trøbbel. I første bølge er det næringslivet. Om en måneds tid kommer kanskje privatkunder som har mistet deler av inntekten. Sammen skal vi stå dette av med næringslivet.

Tatt grep for å være rustet for krisehåndtering

Knut Kjetil Møen og Evje og Hornnes Sparebank er en utrolig viktig medspiller, i bestrebelsene med å få både næringslivet og privatkundene gjennom den store krisen vi nå opplever. Foto: Geir Daasvatn

Evje og Hornnes Sparebank har en svært nøktern drift og er godt rigget for å klare krisen, forteller Knut Kjetil oss. Han legger dog ikke skjul på at dette som skjer nå også vil merkes i banken. Det blir uansett ikke et veldig godt 2020 for dem, skjønner vi.

– Nå vil vi prioritere å være der for kundene våre, sier han.

– Jeg skulle ønske hjelpepakkene var noe mer direkte rettet mot inntektstapet mange bedrifter nå har, slik at ikke alt stopper opp og vi får kjedereaksjoner. Det hjelper ikke så mye med redusert arbeidsgiveravgift, hvis de ansatte er permitterte eller det nesten ikke er omsetning i det hele tatt. Men jeg har god tro på at myndighetene nå fremover vil tilpasse disse pakkene til hva situasjonen krever. Ingen er tjent med at mange må stenge, for så å starte på den tunge jobben å skape helt nye arbeidsplasser og bedrifter. Først og fremst er krisen nå veldig trist for dem som har satset og gjort at vi har bygd opp det næringslivet vi kan være så stolte av i bygda. Dette skal vi absolutt være med på ivareta.

Vi diskuterer mye om mangt rundt bordet – på Spisekroken i anledning av den stengte banken. Vi er alle skjønt enige om at trenger du ikke noe akkurat nå, så kjøp likevel et gavekort eller to så butikkene får litt omsetning i disse krevende tidene. Nå MÅ vi være bevisste på å bruke lokale tjenester!

– For banken er likviditet og tilgang til kontanter i fokus, forklarer Knut Kjetil. Veldig tidlig i krisen tok vi forholdsregler og rigget oss for nettopp dette som skjer nå. Vi så at problemene ville komme. Vi er tett på kundene og kan ta beslutninger i eget hus. Vi har makta og mulighetene lokalt, og har alltid med oss «bygdas beste» når vi ser på løsninger. Vi må stå sammen nå, alle sammen, om å redde og opprettholde det vi er så glade i.

Det er en veldig krevende situasjon for banken også i disse dager, skjønner vi på den engasjerte banksjefen. Men det er et godt samarbeid i, og mye kunnskap og hjelp å hente, i den store Eika-organisasjonen som banken er en del av. Det er betryggende.

Vi nærmer oss slutten på vår korte samtale rundt bordet på Spisekroken. Knut Kjetil må videre til de viktige oppgavene som venter. Han forsikrer:

– Kundene som har problemer skal få hjelp og kanskje et lite pusterom, så de kan konsentrere seg om drift.  Vi må kjempe oss gjennom dette. Når det verste sjokket legger seg, er vi godt rigget til å reise oss igjen på Evje. Vi skal ta vare på kundene våre!

– Om noen kommer til banken og opplever at det er stengt, er det bare å ringe. Så legger vi til rette for møte etter avtalt tid. Vi var dessverre nødt å stenge for å ivareta våre besøkende kunder og ansatte.

Rentenedsettelse på alle lån fra 2. april!

Et spørsmål veldig mange er opptatte av i disse vanskelige tidene, er nedsettelse av renten på banklån. På vegne av banken har Knut Kjetil denne gledelige meldingen:

– Evje og Hornnes Sparebank ønsker å være en god og trygg samarbeidspartner også i vanskelige tider. Vi har derfor besluttet at alle våre boliglån og næringslån reduseres med 0,85% allerede  fra 2. april. Vi deltar på denne måten i dugnaden for å bidra til å gjøre situasjonen lettere for de som er i en vanskelig økonomisk situasjon. Rentenedgangen gjennomføres mye raskere enn normalt da situasjonen krever det slik vi ser det.

– Innskuddsrentene vil også bli redusert, men dette iverksettes først i løpet av mai i hht. vanlig varslingsperiode for ulike kundegrupper.

– Vi er opptatt av å finne gode løsninger i sammen med dere som nå har kommet i en vanskelig situasjon, så ta gjerne kontakt med din rådgiver.

Vi takker Knut Kjetil for tiden og samtalen. Vi er helt trygge på at Evje og Hornnes Sparebank vil gjøre alt i bankens makt for å hjelpe bedrifter og private kunder gjennom denne vanskelige tiden. Heimbygda vår, Evje & Hornnes, skal klare dette. Vi skal klare det sammen!

 

 

Del "Evje og Hornnes Sparebank: Er der for kundene og bygda!"