Banksjef Knut Ketil Møen og leder i Otra IL Jan A. Haagensen besegler ny treårig hovesponsoravtale med et solid håndtrykk. Foto: Geir Daasvatn

Evje og Hornnes Sparebank og Otra IL med ny millionavtale

Evje og Hornnes Sparebank har inngått hovedsponsoravtale med Otra IL for 2018-2020. Avtalen har en totalverdi på 1,1 millioner kroner. Når avtalen løper ut 31. desember 2020 har Evje og Hornnes Sparebank vært Otra ILs hovedsponsor i 38 år!

Tirsdag var det høytidelig underskriftsseremoni i bankens lokaler i Evje sentrum. For banken møtte banksjef Knut Kjetil Møen. Otra IL var representert ved styreleder Jan A. Haagensen og daglig leder Tony Halsall.

– Vi er en lokalbank som er eid av kundene våre. Vårt mål er å bidra til et rikere bygdeliv; å støtte opp om vekst og utvikling i bygda vår, forklarer banksjef Knut Kjetil Møen. Otra IL oppfatter vi som en aktør som bidrar sterkt til å gjøre bygda til et godt sted å bo og vokse opp. Derfor er idrettslaget en viktig samarbeidspartner for banken.

Saken fortsetter under bildet 

35 år etter at Kjell Omland skrev under den aller første sponsoravtalen med Otra IL, gjentar dagens banksjef Knut Kjetil Møen den viktige handlingen. Foto: Geir Daasvatn

Total ramme på minst 1,1 millioner

Avtalen innebærer at banken yter et årlig beløp på 375.000 kroner til Otra IL i avtaletiden. Avtalen tilfører således idrettslaget minimum 1.1 millioner kroner over 3-årsperioden. I tillegg kommer bankens årlige gavetildelinger, der Otra IL kan søke om støtte til ulike gode formål på lik linje med alle andre frivillige lag og foreninger i bygda.

– Sponsoravtalen er gjort litt mer oversiktlig og ryddig enn foregående periode. En del støttebeløp som tidligere gikk direkte til undergrupper/aktører via enkeltavtaler er lagt inn i hovedavtalen. Nå er det veldig enkelt for oss i Otra IL å forholde oss til banken. Vi mottar et stort felles beløp, som vi selv fordeler videre slik styret i idrettslaget mener er mest fornuftig. Blant tilskuddene som vil bli videreført, er støtte til løypekjøring og bidrag til Europris Vårcup sier en veldig glad leder i Otra IL Jan A. Haagensen.

Saken fortsetter under bildet

En tydelig glad Otra-leder Jan A. Haagensen skriver under ny hovedsponsoravtale med Evje og Hornnes Sparebank på banksjefens kontor tirsdag formiddag. Foto: Geir Daasvatn

Toppidrettsstipend

I sponsoravtalen ligger en ordning med toppidrettsstipend. 30.000 kr av beløpet i avtalen er øremerket dette stipendet. Otra IL bidrar også med 30.000 kroner, slik at rammen for stipendet er 60.000 kroner. Stipendet utbetales av Otra IL, i henhold til statutter godkjent av både banken og idrettslaget.

Avtalen mellom Evje og Hornnes Sparebank og Otra IL gir seg utslag på mange vis. Det mest synlige for bygdefolket er trolig at alle Otra ILs konkurransedrakter har logoen til Evje og Hornnes Sparebank på brystet. For eksempel har alle håndball- og fotballag spilt med bankens logo på de velkjente gule trøyene helt siden den aller første avtalen ble inngått i 1983.

Støtte fra banken til mange gode idrettsstiltak i bygda

Ved siden av hovedsponsoravtalen har banken gjennom årene engasjert seg sterkt i ulike tiltak som har betydd veldig mye for Otra IL spesielt, idretten generelt og folkehelsen til bygdefolket. Da Evje og Hornnes kommune bygde den nye kunstgressbanen ved Evje stadion i 2011, gav banken et tilskudd til prosjektet på 1 million kroner. Det nye friidrettsanlegget på Hornnes, som åpnet i september 2017 og også er bygd av kommunen, har banken støttet med 500.000 kroner. Nylig bevilget forstanderskapet i banken 400.000 kroner i gave til skiband i Evje Aktivitetspark. I samme område har banken tidligere gitt 150.000 kroner i støtte til utbyggingen av nye hoppbakker i Trollbakken. Banken har i veldig mange år vært en betydelig økonomisk bidragsyter til løypekjøringen som Otra Tur og Løypeservice står for på Høgås, i lysløypa på Evje og andre steder. I tillegg til alt dette kommer en rekke mindre tiltak som har kommet idretten til gode, men som det ville føre for langt å ramse opp her.

Banken er for øvrig en viktig støttespiller for mange andre frivillige lag og foreninger i bygda enn Otra IL. Det er tale om en så omfattende støttevirksomhet at det må bli tema i en egen artikkel på OpplevEvje ved en senere anledning.

Saken fortsetter under bildet

Alle de tilsatte i Evje og Hornnes Sparebank var avgårde og testet den nye kunstgressbanen på Evje 27. august 2012. Mange nye fotballtalenter ble oppdaget. Det var en stolt banksjef Kjell Omland som viste fram laget sitt. Foto: Geir Daasvatn

Alt startet med Kjell!

Den aller første hovedsponsoravtalen mellom Evje og Hornnes Sparebank og Otra IL ble altså inngått på vinteren 1983. Det var en treårig avtale. Det var konkurranse om avtalen, for også det som den gang het Sørlandsbanken hadde kommet med et bra tilbud. Men Evje og Hornnes Sparebank ble valgt av hovedstyret i Otra IL, fordi den banken hadde det beste tilbudet. Avtalesummen var den gang 75.000 kroner over tre år. Det var den unge banksjefen Kjell Omland som skrev under for sparebanken. Otra IL var representert ved leder Knut Aadal.  Deres håndtrykk etter at avtalen var undertegnet beseglet ikke bare den aller første hovedsponsoravtalen mellom Evje og Hornnes Sparebank og Otra IL, men også et unikt samarbeid for et rikere bygdeliv som har pågått kontinuerlig fram til denne dag.

Tilføyelse 2020: Kjell Omland gikk bort 25. august 2019, etter en tids sykdom. Jan A. Haagensen gikk av som styreleder i Otra IL under årsmøtet i idrettslaget 26. mai 2020. Else Haugland er ny leder i Otra IL.

 

Del "Evje og Hornnes Sparebank og Otra IL med ny millionavtale"