Frisk feirer ett år på Evje

Vi har tidligere hatt gleden av å presentere Oppfølgingsenheten Frisk i vårt register. Vil du se bedriftspresentasjonen og vite mer om hva de driver med så kan du lese den her. De ansatte gjør en viktig jobb for arbeidsinkludering og -avklaring i hele Setesdal.

I dag 14. august er det nøyaktig ett år siden bedriften ble etablert på Evje. Frisk har vokst, og teller nå seks ansatte som leverer tjenester fra Vennesla til Hovden. Du kan lese enda mer om Frisk i en tidligere artikkel vi laget her 

Det har vært et annerledes år også for gjengen på Frisk. De fikk en god start, med gode resultater på det å formidle mennesker ut i lønnet arbeid. Så ble alle de ansatte pålagt hjemmekontor mens Norge ble stengt ned, og måtte over på digitale verktøy og digital veiledning. Så det har vært et innholdsrikt og spennende år for gjengen med kontor i Sentrumsbygget.

Vi ønsker lykke til videre med det viktige arbeidet, og gleder oss til å følge litt ekstra med i tiden fremover. Vår egen Leif Jørgen Versland har jo som mange vet en nær tilknytning til Frisk!

Del "Frisk feirer ett år på Evje"