Gavetildelinger fra Evje og Hornnes Sparebank

Evje og Hornnes Sparebank tildeler hvert år deler av overskuddet til gode formål og prosjekter i bygda. Lag og foreninger som ønsker å komme i betraktning, må sende søknad til banken innen 22. februar.

Bygda eier banken

– Banken er eid av kundene, som stort sett er oss som bor i bygda. Vi ønsker derfor sterkt å gi noe tilbake til bygda, til gode prosjekter, som kan komme hele bygda til gode, forteller banksjef Knut Kjetil Møen når vi er en svipptur innom banken for å høre litt mer om hva denne gavetildelingen egentlig er.

– Det er deler av overskuddet foregående år vi deler ut, fortsetter han entusiastisk. For 2019 er det 300.000 kroner som skal deles ut. I tillegg til dette årlige beløpet kommer større enkeltprosjekter som banken tid om annet finner å kunne støtte.

– I 2011 bidrog vi for eksempel med 1 million kroner i gave til Evje og Hornnes kommune da den nye kunstgressbanen ble bygd på Evje. Det nye friidrettsanlegget på Hornnes (åpnet 2016) støttet vi med 500.000 kroner. Vi har vært med på å finansiere gards- og ættesoga for Evje med 1,6 milioner kroner. Den kommer trolig ut i løpet av året. I Evje Aktivitetspark/Trollbakken hoppanlegg har vi alt i alt støttet utbygger Otra IL skigruppa med 550.000 kroner. Det er en stor begivenhet for bygda når hoppentusiastene kan foreta den offisielle åpningen av anlegget lørdag 9. februar.

– Akkurat i 2019 er det ikke noen nye slike enkeltprosjekter vi planlegger å være med å finansiere. Men når gode prosjekter som kan utvikle bygda videre dukker opp i årene som kommer, vil vi nøye vurdere om vi kan bidra.

Lag og foreninger

Det er lags- og foreningslivet i bygda Evje og Hornnes Sparebank ønsker å støtte opp om gjennom de årlige gavetildelingene.

– Som jeg alt har vært inne på, har banken et sterkt ønske om å bidra til at bygda vår skal være et godt sted å bo og leve. Det rike mangfoldet av lag og foreninger som finnes, bidrar til at vi alle sammen har et bredt og godt tilbud av ulike fritidsaktiviteter vi kan engasjere oss i. Fritiden betyr mer og mer for oss mennesker, også i Evje og Hornnes. Alle aktivitetstilbudene som lag og foreninger står bak, har en enorm betydning for hvordan vi som bor her opplever og trives i bygda vår. Vi ønsker sterkt å støtte opp om det svære frivillige arbeidet som her utføres til det beste for hele bygda. For oss alle sammen. Slagordet vårt er jo «Lokalbank for et rikere bygdeliv», smiler Knut Kjetil før vi må avslutte vår lille samtale når andre oppgaver melder seg for den travle banksjefen.

300.000 kroner til fordeling i 2019

I 2019 er det altså 300.000 kroner banken skal fordele til lag og foreninger som søker om støtte til gode formål eller prosjekter. Søknadsfristen er 22. februar.

Du finner søknadsskjemaet her

Gavetildelinger i 2018

Bygdekoret var veldig takknemlige for å få 50.000 kroner til innkøp av nytt lydanlegg ved tildelingen i 2018. I sommer var Rita Flottorp fra koret på besøk hos Knut Ketil Møen i banken for å takke for den rause gaven. Foto: Geir Daasvatn

Evje og Hornnes Bygdekor, som nå har endret navnet sitt til bare å være Bygdekoret, var blant de lag og foreninger som fikk tildelt midler i 2018. Koret fikk 50.000 kroner til nytt lydanlegg. Anlegget har alt vært i bruk ved sangkvelder på Dølen Hotel. Det skal også brukes når Bygdekoret sammen med andre gode musikkrefter i bygda steller i stand «storbandaften» på Major-stuen på Evjemoen i mars. Slike arrangementer hadde knapt vært mulige å få til uten et skikkelig lydanlegg. Så dette er et eksempel på hvordan bankens gavetildelinger helt konkret bidrar til at lag og foreninger kan utvide aktiviteten sin, og med det skape et rikere bygdeliv.

Andre som ble tildelt gaver i 2018 var Between, Solstråla barneforening, Byglandsfjord barnekor, Evje Blå Kors speidere, Evje kristelige ungdomsforening, Vegusdal bedehus, Uleberg skulehus, Evje Pistolklubb, Nedre Setesdal Rideklubb, Setesdal Hagelag, Setesdal Revmatikerforening, Evje og Hornnes frivilligsentral, Evje og Hornnes Sanitetsforening, Iveland og Evje og Hornnes Diabeteslag, Evje og Hornnes Pensjonistforening, Eldres hyggestund, Flerkulturell kvinnegruppe, Grobotn 4H, Evje og Hornnes Røde Kors, Fabrikken ungdomsklubb, Evje Blå Kors, Fredheim bedehus, Evje og Hornnes Bygdekvinnelag, Moisund bedehus, Bygland Hornmusikk, Evje Sjakk, Evje Taekwondo klubb og Psykisk helse og rus.

Totalt var det gavetildelinger for 200.000 kroner i 2018. Et beløp som altså er økt til 300.000 kroner i år.

Les mer om gavetildelingen i 2018

Søknadsfristen er 22. februar

Er du leder eller styremedlem i et lag eller en forening i bygda? Husk å søke til banken om gavetildeling innen 22. februar!

Vi er heldige i Evje og Hornnes, som har en lokal bank som er genuint opptatt av å støtte opp om det lokalmiljøet banken er en så viktig del av. Vi i OpplevEvje gleder oss til å se resultatet av gavetildelingen for 2019. Kanskje kan vi få lov til å formidle nytt om noen av prosjektene, eller hva støtten betyr for lagene og foreningene som mottar den? Vi bidrar gjerne!

Del "Gavetildelinger fra Evje og Hornnes Sparebank"