Gavetildelinger fra Evje og Hornnes Sparebank

Evje og Hornnes Sparebank tildeler hvert år deler av overskuddet til gode formål og prosjekter i bygda. Lag og foreninger som ønsker å komme i betraktning, må sende søknad til banken innen 22. februar. Bygda eier banken – Banken er eid av kundene, som stort sett er oss som bor i bygda. Vi ønsker derfor […]