Gratulerer med Frivillighetsdagen!

Evje og Hornnes frivilligsentral feiret FNs Frivillighetsdag med en flott tilstelning på Evjeheimen torsdag 5. desember. Ordfører Svein Arne Haugen holdt åpningstalen. Vi vil gjerne gjengi hele talen, som en hyllest til alle frivillige i kommunen. Dere legger ned et enormt arbeid for å bidra til at den kjære heimbygda vår skal være en god plass å leve.

«God kveld alle sammen og velkommen til en kveld i frivillighetens tegn.

Gratulerer med dagen, og jeg må si det igjen:

Gratulerer med dagen!

For i kveld har vi to feiringer samtidig.

Frivillighetens dag

Først og fremst så møtes vi akkurat i kveld – på den 5. desember – fordi det er frivillighetens dag.

FNs dag for frivillig arbeid ble opprettet i 1985 gjennom en FN-resolusjon.

Dagen markeres for alle dem som gjør en frivillig innsats i lokalsamfunn verden over.

Dagen skal vise fram den viktige innsatsen frivillige bidrar med hver dag gjennom individuell innsats, initiativer i lokalsamfunnet og frivillige organisasjoner for å stimulere til enda mer frivillig aktivitet.

Vi får stadig høre at dugnadsånden er død, og at det er umulig å få noen til å gjøre en frivillig innsats.

Jeg er ikke så sikker på at det er sant.

I vår kommune er vi kjente for en enorm frivillighet og dugnadsånd.

Idrettslivet, kristent arbeid, humanitært arbeid og mange andre former for lag og foreninger har vist vei og gitt oss et rikt tilbud på så mange områder.

Det gir den brede befolkningen en bedre hverdag og fritid.

Vi har klart å ta på oss store oppgaver og løst dem på en utmerket måte. Landsskytterstevnet er det aller største, men også det klarer vi å gjøre til en suksess.

Parallelt med dette pågår Frivilligsentralens viktige arbeid mot grupper som trenger et litt mer tilrettelagt tilbud.

  • Aktivisering på Evjeheimen
  • Busstur for eldre
  • Datakafe for seniorer
  • Hjertetrim
  • Lyttevenn
  • Middagsutkjøring til eldre og uføre
  • Seniordans
  • Språkkafe
  • Strikkekafe
  • Syverksted

Ja – alt dette er viktige tilbud.

Bredden er enorm og innsatsen fra enkeltmennesker er stor – og vi setter like stor pris på alle sammen.

For frivillig innsats blir bare viktigere og viktigere.

Vi går inn i en tid med flere behov og færre profesjonelle hender.

De frivillige hendene blir dermed helt avgjørende.

Spesielt innen seniorpolitikken blir frivilligheten viktig.

Med økende levealder blir det flere ressurssterke friske eldre som kan bidra, samtidig som det blir flere med svekket helse som trenger bidrag.

Vi må ta dette på alvor.

Og dere som jobber frivillig tar dette på alvor.

Jeg har stor respekt for dere og håper dere selv også får et bedre liv gjennom meningsfull innsats.

Så….. dette er deres dag – dere som arbeider frivillig.

I dag skal dere klappe dere selv på skuldra og si – godt jobba.

For frivillig innsats betyr så uendelig mye.

Hver eneste time er gull verdt.

Selve tanken om å jobbe frivillig for å bidra til å hjelpe andre er den fineste tanken som tenkes kan.

Gratulerer med dagen – alle dere som bidrar.

Vi setter pris på dere, hver og en.

Vår egen frivilligsentral

I kveld skal vi også markere vår egen frivilligsentral som feirer 20-årsjubileum.

20 års viktig arbeid for å koordinere frivillig innsats til lokalsamfunnets beste.

For det er viktig å ha en slik sentral som kan samordne innsatsen slik at de som har behov for bistand i en eller annen form møter de som vil gjøre en frivillig innsats.

Frivilligsentralen gjør det litt lettere å gjøre en innsats. Man kan yte uten å ta på seg et overveldende ansvar.

For mange er positive til å bidra, men det blir alt for mye å ta på seg ansvaret alene.

Sentralen har derfor en viktig rolle med å administrere de ulike tilbudene ved å ordne lokaler, vaktlister og tilrettelegge på andre måter. På den måten kan de frivillige bruke kreftene på selve oppgaven, og slipper å brenne seg ut på organisering og ansvar.

Vår sentral har vært gjennom en rivende utvikling og har utviklet seg svært positivt gjennom de siste årene.

Omorganisering og styrking av sentralen har gjort at vi har klart å styrke det frivillige arbeidet og i tillegg gjort det lettere og mer givende å være frivillig.

For det skal være givende å være frivillig.

Sentralen er der ikke bare for å gjøre det lettere for de som trenger et tilbud. Sentralen skal også gjøre det bedre å være frivillig.

Ved å bli en del av arbeidskorpset til Frivilligsentralen får man et positivt nettverk som gir struktur i hverdagen og nye venner i bygda.

Man gjør noe som gir mening og som er viktig for andre mennesker.

Og man får brukt sitt engasjement på en positiv måte på det ene eller det andre området.

Alt i alt så kan man gjøre en forskjell for andre og for deg selv.

Kommunestyret er positive til Frivilligsentralen!

Kommunestyret i Evje og Hornnes ser svært positivt på arbeidet Frivilligsentralen gjør i bygda. Foto: Geir Daasvatn

Vi i kommunestyret ser også viktigheten av dette arbeidet og er svært positive til den retningen som Frivilligsentralen beveger seg i.

Vi har hatt en langsiktig avtale med sentralen som løper ut i høst.

I høst har dere kanskje merket at det har vært en del debatt rundt landets Frivilligsentraler og finansiering av disse.

Årsaken til det er at statsbudsjettet gjennom mange år har hatt øremerkede midler til Frivilligsentralen som har hjulpet oss å styrke arbeidet.

Vi har på den måten fått dekket over halvparten av det bidrag som kommunen har gitt gjennom den langsiktige avtalen.

2020 er det siste året disse midlene er øremerket.

Deretter vil denne spesielle bevillingen bli fjernet og overført til det vi kaller «rammetildeling».

For en liten kommune som vår betyr det at vi mister de fleste av disse pengene fordi man da er over i et regime der man regner pr innbygger.

Omtrent halvparten av støtten til Frivilligsentralen blir dermed borte.

Mange er derfor redde for at Frivilligsentralene svekkes i distriktene.

Budsjett og økonomiplan for vår kommune skal vedtas torsdag om en uke, og jeg kan derfor ikke love noe som helst i dag.

Men jeg kan si at det vil bli fremmet forslag om å forlenge den avtalen som har vært for fire nye år – slik at Frivilligsentralen kan jobbe videre med langsiktighet og trygghet.

Kommunen vil på denne måten erstatte de midlene som blir borte fra statsbudsjettet.

Jeg kan som sagt ikke love noe, for i kommunestyret er det 21 representanter med en stemme hver.

Men jeg kan si at jeg har stor tro på at det vil bli flertall for en slik fortsatt avtale. Trolig enstemmighet.

Formannskapet har drøftet saken og var enstemmige for en videreføring av avtalen, og stemningen i alle partier tilsier at dette får vi til.

Mye av årsaken til den positive holdningen fra alle i dagens kommunestyre er den flotte utviklingen Frivilligsentralen har hatt de siste årene.

Anne-Marie Birkeland

Anne-Marie fikk mange lovord denne kvelden, for den flotte jobben hun har gjort med Frivilligsenttralen siden hun ble ansatt som daglig leder våren 2018. Foto: Geir Daasvatn

Anne-Marie Birkeland skal ha sin del av æren for dette.

Hun har vært flink til å ta dette arbeidet på alvor og jobbe målrettet og positivt med å utvikle tilbudene.

Mange opplever at hun hjelper dem med å tilrettelegge for begge parter.

Både de frivillige og de som får et tilbud.

Jeg vil derfor avslutte med å be deg komme opp hit, Anne-Marie.

Gratulerer med 20-årsjubileet.

Og tusen takk for den jobben du gjør med å utvikle Frivilligsentralen.»

Del "Gratulerer med Frivillighetsdagen!"