Ingvard Østerhus og Roy Frimanslund på jubileumsfesten 6. mars 2023. Foto: Geir Daasvatn

Heider til Ingvard Østerhus

Ingvard Østerhus (89) på Evje har motteke Pensjonistforbundet sitt heidersbevis for innsatsen sin gjennom mange år i Evje og Hornnes pensjonistforening.

Tildelinga fann stad då Pensjonistforeninga feira 50-årsjubileum på Evjeheimen mandag kveld.
Det var dagens leiar i foreninga, Roy Frimanslund, som stod for tildelinga. Han takka Ingvard hjarteleg for alt han hadde betydd både for medlemene i foreninga og eldresaka i bygda i det heile. Ingvard var leiar i Pensjonistforeninga 2007–2011, og har også vore med i det kommunale eldrerådet i Evje og Hornnes i ei årrekke. For tida er han medlem i Agder fylkeskommunale eldreråd.
Del "Heider til Ingvard Østerhus"