Heider til Ingvard Østerhus

Ingvard Østerhus og Roy Frimanslund på jubileumsfesten 6. mars 2023. Foto.

Ingvard Østerhus (89) på Evje har motteke Pensjonistforbundet sitt heidersbevis for innsatsen sin gjennom mange år i Evje og Hornnes pensjonistforening. Tildelinga fann stad då Pensjonistforeninga feira 50-årsjubileum på Evjeheimen mandag kveld. Det var dagens leiar i foreninga, Roy Frimanslund, som stod for tildelinga. Han takka Ingvard hjarteleg for alt han hadde betydd både for medlemene i […]