Kommunen og handelsstanden på lag: Støtter julegata med 40.000 kr!

Formannskapet i Evje og Hornnes har i møte tirsdag morgen innvilget 40.000 kr i støtte til Evje Handel og Serviceforening, til utvikling av julegata i Evje sentrum.

Leder i Evje Handel og Serviceforening, Else Haugland, var invitert til møtet i formannskapet denne morgenen, for å informere om foreningen og hva de steller med der. Hun var jublende glad da formannskapet etter innlegget hennes behandlet søknaden, og altså innvilget en solid økonomisk støtte til arbeidet med julegata.

– Dette setter vi veldig stor pris på, understreket hun til OpplevEvje da møtet akkurat var slutt. Handelsforeningens aktiviteter i forbindelse med julehandelen er svært viktige, men vi mener det er tid for en kraftig fornyelse. I fjor møtte vi sterk konkurranse fra Vennesla kommune, som investerte tungt i sin egen julegate. Dette trakk selvfølgelig til seg et stort publikum. Handelsforeningen på Evje har derfor i år investert i åtte nye juleboder for å lage vår egen variant av julegate. Målet er å lage en tradisjonell og stemningsfull «julegate» i sentrum. Vi håper å skape et litt helhetlig og hyggelig miljø. Hvis vi lykkes vil det kunne tiltrekke seg stor oppmerksomhet.

Fem juleboder er alt på plass i Evje sentrum. Julegata åpnes fredag 11. november kl. 17:00. Foto: Geir Daasvatn

Innkjøpet av de åtte julebodene har en betydelig kostnad. Utgiftene overgår langt julekomitéen sitt budsett for 2019. Evje Handel og Serviceforening måtte derfor i utgangspunktet ha dekket kjøpet med oppsparte midler.

– Et veldig positivt signal

– Det betyr ufattelig mye for oss at kommunen nå vil støtte utviklingen av julegata videre. Vi tror også det vil bli veldig positivt oppfattet av bygdas innbyggere. Dette vil gagne langt flere enn kun medlemmene i handelsforeningen. Det vil bidra til å sette Evje på kartet som et framoverlent handelssentrum, avslutter den entusiastiske lederen for handelsstanden på Evje.

Del "Kommunen og handelsstanden på lag: Støtter julegata med 40.000 kr!"