Kommunestyret for 2019-2023

Det nye kommunestyret i Evje og Hornnes, for perioden 2019-2023, blei konstituert 10. oktober 2019.

Vi ønsker lykke til med den viktige oppgaven representantene går i gang med for de neste fire år. Det blei fremført mange gode ord om tillitsfullt samarbeid over partigrensene, til det beste for alle innbyggerene i Evje og Hornnes, da kommunestyret var samlet for første gang. Måtte de bli fulgt opp i den praktiske hverdagen når den kommer.

Møteoversikt og saksdokumenter
Om kommunestyret på heimesida til kommunen

Representantene

Arbeiderpartiet: Svein Arne Haugen (ordfører), Britt Ingrid Andersen, Grethe Nygaard, Jan Oddvar Rysstad, Janne Christine Wienenga, Owe Wathne, Jon-Edvard Uleberg, Alf Morten Tallaksen.

Fremskrittspartiet: Olav Andreas Erdvig (Heidi Kristin Grønnesby møtte som vara for Olav Andreas på første møte).

Høyre: Finn Bjørn Rørvik (varaordfører), Linn Moseid.

Kristelig Folkeparti: Alf Egil Kjebekk, Morten Kalland Haraldstad, Irene Åtland, Rune Telhaug, Ellen Cecilie Møllen.

Senterpartiet: Søren Gotthard Hodne, Nils Gjermund Østerhus, Torhild Hornnes.

Venstre: Cecilie Kyllingstad, Glenn Cato Christensen.

Kommunestyret 2019-2023. Bak f.v. Owe Wathne, Finn Bjørn Rørvik, Jan Oddvar Rysstad, Jon-Edvard Uleberg, Cato Christensen, Alf Egil Kjebekk, Morten Haraldstad, Irene Åtland, Janne Christine Wienenga, Rune Telhaug, Ellen Cecilie Møllen, Nils Østerhus. Foran f.v. Alf Morten Tallaksen, Britt Ingrid Andersen, Linn Moseid, Cecilie Kyllingstad, Svein Arne Haugen, Grethe Nygaard, Torhild Hornnes, Heidi Grønnesby, Søren Hodne. Foto: Geir Daasvatn
Del "Kommunestyret for 2019-2023"