Kommunestyret for 2019-2023

Det nye kommunestyret i Evje og Hornnes, for perioden 2019-2023, blei konstituert 10. oktober 2019. Vi ønsker lykke til med den viktige oppgaven representantene går i gang med for de neste fire år. Det blei fremført mange gode ord om tillitsfullt samarbeid over partigrensene, til det beste for alle innbyggerene i Evje og Hornnes, da […]