Det svære OpplevEvje-apparatet har tenkt mye og lenge. Konklusjon: Nå gir vi oss mens formen er god! Foto: Privat

OpplevEvje – Hvem vi er og hva vi gjør

OpplevEvje er et privat foretak (AS). Målet vårt er å markedsføre Evje og Hornnes og omegn bedre for oss sjøl og omverdenen.

Artikkelen er en utvidet og oppdatert versjon av stykket som stod i «Sommer på Evje»-magasinet til LS-2019.

Vi startet opp virksomheten tidlig på vinteren 2018. Initiativtaker var Leif Jørgen Versland, som da var butikksjef på Europris Evje. Høsten 2019 sluttet han på Europris, for å begynne som rådgiver hos Oppfølgingsenheten Frisk. Vi fikk noe etableringsstøtte og mange gode råd fra Evjemoen Næringspark. Det er vi takknemlige for. Vi har også hatt gode medspillere i Evje Handel og Serviceforening og Evje og Hornnes Sparebank.

Men bortsett fra dette er prosjektet i all hovedsak finansiert av private midler og noen inntekter fra bedriftspresentasjoner. Det har så langt ikke vært økonomi til å ta ut lønn for nedlagt arbeidsinnsats. Men Geir Daasvatn har fått noe betaling for bruk av hans bilder i prosjektet. Hittil dreier det seg om rundt 800 bilder, stort sett fra lokalmiljøet.

Markedsføring på nettet

«Alle» kjemper i dag om vår oppmerksomhet. Bakgrunnen for at Leif Jørgen etablerte OpplevEvje, var at han mente vi måtte bli mer synlige, spesielt på nett. I de snaue to årene vi har holdt på med opplegget vårt, har vi erfart at den tanken både er riktig og veldig viktig.

Evje og Hornnes er et handelssenter. Næringsvirksomhet og handel er derfor uhyre viktig for oss og utviklingen i bygda. Vi er nødt til å ha god aktivitet i butikkene og næringslivet ellers, for at bygda skal blomstre. Vi kan ikke kvile på laubærene, og tro at kundene kommer helt av seg sjøl. Det er uhyre lite som skal til for at medgang kan snu til stagnasjon eller tilbakegang. Mange, mange mindre steder i hele Norges land sliter med å opprettholde arbeidsplasser og folketall. Vi har ingen garanti for at disse problemene ikke skal komme til oss også, hvis vi ikke er på hugget og holder aktiviteten oppe. 

Markedsføringen skjer – som mange nå begynner å forstå – via den felles digitale plattformen «OpplevEvje». Vi har nettsiden for prosjektet, OpplevEvje.no, den svært aktive Facebooksida og ikke minst den flotte Instagramkontoen med veldig mange fine bilder fra bygda vår. Drømmen vår, og det som får oss til å holde på med dette, er å bidra til enda større aktivitet og verdiskapning for alle i den kjære heimbygda vår.

Prosjektet er rettet mot alle næringsdrivende i kommunen, og regionen for den saks skyld. Alt henger sammen med alt. Lokale arrangører av arrangementer, lokale organisasjoner og regionale attraksjoner og reiselivsmål er også aktuelle samarbeidspartnere. Tanken er å kunne tilby et felles markedsføringsopplegg på digitale medier. Ved hjelp av større synlighet, kryssmarkedsføring, videopresentasjoner, fotografier, dronebilder, direkte kundekontakt og andre metoder ønsker vi å tilby en bedre markedsføring for næringsdrivende i bygda – til en lavere pris enn dagens markedspris.

Hvem vi er

Veronica styrer Instagram!

Mange begynner å kjenne oss nå. Leif Jørgen Versland (t.h. på forsidebildet) var altså mannen med idéen. Han var også eieren og daglig leder i OpplevEvje AS til sommeren 2019. Det er Leif Jørgen som i all hovedsak skriver artiklene våre om næringslivet i bygda, og de fine bedriftspresentasjonene som vi får gode tilbakemeldinger på. Han har en spesielt god innsikt i hva som skjer i forretningslivet, etter sine mange år som butikksjef på Europris. Han er dessuten i ferd med å bli en habil droneflyger, slik at vi etter hvert vil kunne utvide tilbudet vårt med gode bilder fra lufta.

Geir Daasvatn er med som freelance fotograf og skriver. Han konsentrerer seg av naturlige grunner om andre saker enn det som har med forretningslivet å gjøre. Av praktiske og andre grunner har han fra sommeren 2019 også overtatt som daglig leder og eier av aksjeselskapet. Geir er opprinnelig jurist, men dessverre uføretrygdet pga. sjukdom.

Artikkel fra september 2019 om omorganisering av OpplevEvje AS

Veronica Versland har ansvar for den fine Instagramkontoen. Inge Fredriksen er vår konsulent på datatekniske løsninger. Til sammen er vi et bra team, som har greidd å holde flyten selv om de to oppstartsårene har vært magre økonomisk og med mange utfordringer på det praktiske plan.

OpplevEvje.no er hovedplattformen

Nettsida OpplevEvje.no er hovedplattformen for å presentere Evje og Hornnes og alt vi har å by på. Alle bedriftene i bygda som ønsker å være med, kan her bli presentert med navn, bilder og en kort beskrivelse av bedriften. Vi produserer masse video- og fotostoff av høyest mulig kvalitet fra lokalmiljøet. Vi har produsert både sommer- og vinterfilm om bygda. Videoene er enormt populære, og er sett av titusener av mennesker.

Som nevnt ovenfor, drives prosjektet gjennom selskapet OpplevEvje AS. Evje Landbruksregnskap er vår eminente regnskapsfører.

Det kan være vanskelig for små bygdesamfunn som vårt å holde folketallet og «driven» oppe. Vi er glade i heimbygda vår. Vi tror bygda har ei god fremtid. Men samtidig må vi huske at det er VI – oss alle sammen – som ER Evje & Hornnes. Framtida lager seg ikke sjøl. Det er VI som må skape den – SAMMEN!

Heia Evje & Hornnes!

Del "OpplevEvje – Hvem vi er og hva vi gjør"