Tøff start, men hodet over vannet for OpplevEvje!

Oppstarten med OpplevEvje, og spesielt de siste månedene, har vært veldig strevsomme for oss. Det skal vi ikke legge skjul på. Hensyn på det private plan har også gjort det nødvendig å omorganisere driften. Men nå har vi fått gjort gode endringer, fått et greit overblikk over økonomien og de administrative oppgavene, og satser trøstig videre. Målet vårt er fortsatt å «framsnakke» heimbygda vår og alt det fine som skjer så godt vi bare kan makte.

Et lite overskudd i regnskapet

Vi er organisert som et aksjeselskap (AS), og har plikt til å levere inn regnskap til regnskapsregisteret i Brønnøysund. Vi har nettopp fått regnskapet godkjent for første driftsår (2018), med særs god hjelp fra Evje Landbruksregnskap.

Regnskapet viser et driftsresultat på 106.000 kr, en beregnet skatt på 24.500 kr og dermed et ordinært resultat (overskudd) på 82.000 kr.

Vi er glade for at vi er kommet ut i pluss allerede i første driftsår. Vi syns egentlig det er ganske godt gjort. Men bak resultatet ligger at vi har jobbet to-tre tusen timer uten noen slags betaling. Med ordinær lønn for arbeidet ville selskapet gått med et dundrende underskudd.

Vi ser på denne første tiden som en investering, og satser på at vi etter hvert skal drive så bra at det blir noen penger til overs til å betale for utført jobb også. Vi er ikke en frivillig forening, men et privat firma med krav til forsvarlig drift og lønnsomhet. Da må vi selvfølgelig på ett eller annet tidspunkt begynne å tjene penger. Ellers er ikke forretningsidéen liv laga.

Enkle tjenester

Med en sterkt begrenset økonomi må vi tilpasse driften til det. Vi vil derfor konsentrerer oss om to hovedtjenester framover:

Knut På Bø i Setesdalstrykk. Setesdalstrykk er ett av firmaene og butikkene som har en tre-årig bedriftsavtale med oss. Dermed bidrar de til at vi har et visst økonomisk grunnlag for videre drift. Evjemagasinet 2019 ble trykket på Setesdalstrykk, en svær jobb, så dermed har vi også ytet noe tilbake for avtalen med dem. Vi tror vi får mer til i Evje og Hornnes hvis vi jobber sammen, enn om hver og en strever alene. Foto: Geir Daasvatn

Ved å gjøre en god jobb med disse to tjenestene, er vi sikre på at vi har et økonomisk grunnlag for å drive OpplevEvje videre i lang tid framover. Så vil utviklingen de neste månedene og årene avgjøre om vi kan utvide virksomheten etter hvert. Det er vel slik de aller fleste nystartede firmaer må operere. Vi har mange heftige idéer til tiltak som vi tror kan markedsføre Evje og Hornnes, ja hele regionen, på en bra måte. Men drømmene må også tilpasses virkelighetens verden.

Geir administrerer, Leif Jørgen produserer, Veronica finpusser

Som et ledd i den nevnte omorganiseringen, er Geir heretter daglig leder og tar seg av de administrative oppgavene i firmaet. Leif Jørgen har den direkte kontakten med bedriftene og butikkene i bygda som før. Veronica driver Instagram-kontoen, og sprer vakre bilder fra Evje og Hornnes ut til en størst mulig krets av mennesker.

Vi har masse pågangsmot, og gleder oss til fortsettelsen!

Det har som sagt vært ei strevsom tid siden oppstarten tidlig på vinteren i 2018. På grunn av nedsatt helse (Geir) og annet arbeid (Leif Jørgen) er det ikke ubegrenset med tid og krefter vi kan legge i prosjektet. Men gjennom ulike grep vi har gjort i sommer, tror vi at vi har lagt et bra grunnlag for videre drift. Vi vil stå på videre for å markedsføre den gode heimbygda vår, så godt vi makter.

Del "Tøff start, men hodet over vannet for OpplevEvje!"