Leif Jørgen har skrevet de aller fleste sakene vi har laget fra næringslivet i bygda. Han fortsetter gjerne å produsere gode og fengende tekster. Det er bare å ta kontakt. Foto: Geir Daasvatn

OpplevEvje: Lager gjerne redaksjonelle saker på bestilling

Vi har meldt tidligere at vi av ulike grunner må legge om driften av OpplevEvje. Bedrifter og butikker som ønsker å markedsføre seg gjennom oss, kan i stedet bestille redaksjonell omtale til en avtalt pris.

Bakgrunn: Legger om driften etter sommerferien

Bedriftsoversikten vi har bygd opp her på OpplevEvje.no blir avsluttet i sin nåværende form fra rundt 1. september. Det er et nødvendig tiltak for å få redusert forpliktelsene vi til enhver tid har til et minimum. Alle våre gode samarbeidspartnere er grundig informert om dette. Men vi vil tilby bedriftene og butikkene som allerede har en ferdig laget oppføring å beholde den for 500 kr pr. halvår. Det er litt synd om alle de flotte presentasjonene plutselig skulle bli borte fra nettet.

Redaksjonell omtale, artikler

Bedrifter eller butikker som ønsker å markedsføre seg gjennom oss, kan bestille redaksjonell omtale direkte og når det måtte passe. En redaksjonell sak vil erfaringsmessig normalt ha en større verdi enn rene annonser. De sakene vi har laget fra næringslivet i bygda har jevnt over vært veldig mye lest. Det ser vi i de statistikkene vi henter ut fra nettsida med jevne mellomrom.

Prisen vil variere etter tidsbruk og hva som trengs av fotografering osv. Men som et utgangspunkt vil prisen være omtrent slik (MVA kommer i tillegg):

 • Redaksjonell omtale (artikkel) på OpplevEvje.no
 • Artikkelen deles også på vår Facebookside én gang (eller flere mot et rimelig påslag)
 • Kostnaden for en standard artikkel vil normalt bli (stipulert)
  – besøk i bedrift, skrive artikkel (Leif Jørgen) 2 t arbeid x 500 kr/t = 1.000 kr
  – gjennomgang av artikkelutkast, redigering, publisering på nettside og Facebook (Geir) 1 t arbeid x 500 kr = 500 kr
  – foto (allerede fotografert/arkivfoto fra bedriften) = 250 kr
  – tilgang nettside («annonseplass») = 300 kr
  – totalt 2.050 kr
  – Hvis vi må bruke mer tid enn stipulert her, eller vi må ta nye bilder til artikkelen, eller foreta andre nødvendige tiltak, kommer kostnader for det i tillegg til de stipulerte 2.050 kr

På dette viset kan bedrifter og butikker som mener de kan ha nytte av våre tjenester fortsatt få det. For en rimelig penge, vil vi påstå. Vi for vår del får betalt det vi synes er en fair pris for arbeidet vårt. Vi håper selvsagt at noen ønsker å benytte seg av tilbudet. Men i løpet av sommeren får vi uansett redusert alle andre forpliktelser til nesten ingenting. Kostnadene ved driften likedan. Da kan vi klare å holde det vesle foretaket vårt i gang også uten de store inntektene utenfra.

Nå er vi fornøyde!

Vi er sånn sett kommet over på den grønne grein med de grep vi har gjort. Vi er ikke lenger avhengige av noen (inntekter) for å drive OpplevEvje. Vi kan kose oss videre med det vi har lyst til å holde på med. Vi har masse på gang, og gleder oss til fortsettelsen.

Men først skal vi gjennomføre en travel sommer i god stil!

Rita Flottorp sin gledesspredende sommerlogo, som vi er så heldige å ha fått lov il å bruke gjennom sommeren.
Del "OpplevEvje: Lager gjerne redaksjonelle saker på bestilling"