Fennefoss kraftverk 21. februar 2021. Foto: Geir Daasvatn

OpplevEvje.no: God økning i februar også!

Februar ble en ny, god måned for besøkstall på nettsida vår OpplevEvje.no. Det var 27 % flere sidevisninger enn i februar 2020.
De nøyaktige tallene er slik:
  • Sidevisninger februar 2021: 22.766
  • Sidevisninger februar 2020: 17.818
  • Oppgang: 27 %
  • Gjennomsnitt pr. dag: 813 sidevisninger

Oppgangen i februar – og januar før det igjen – føyer seg inn i den generelle trenden, som viste en stor oppgang i lesertallene fra 2019 til 2020. Det kan du lese mer om i en egen artikkel vi laget ved årsskiftet. Denne positive utviklingen i lesertallene vil vi selvsagt prøve å opprettholde videre framover i 2021. Neste store begivenhet vi vil dekke veldig aktivt er påska på Evje. Men i ukene fram til det vil vi selvsagt også prøve å publisere aktuelle saker jevnt og trutt. Heng med!

Mest leste artikler i februar

Tallene er ikke direkte sammenlignbare, da artiklene er publiserte på ulike dager i februar. En artikkel som er publisert sent i måneden, har færre dager til å bli lest innen måneden er slutt. Men oversikten gir en god indikasjon på hva slags saker dere lesere oftest klikker dere inn på.

Flest lesere om sommeren – gøye saker HELE året!

Det er stas at mange og stadig flere klikker seg inn på nettsida vår. Men vinteren, med unntak for spesielle arrangementer som «Evje i 120» o.l., er en litt stille tid i handelssenteret Evje. De høyeste lesertallene har vi normalt i juli, når bygda vår syder av sommergjester og stor aktivitet i alle ledd. Da stiger antall sidevisninger til opp mot det dobbelte. Vi skal stå på det beste vi klarer, slik at dere lesere kan finne noe gøy eller interessant å lese HELE ÅRET!

Del "OpplevEvje.no: God økning i februar også!"