Otras leder Jan A. Haagensen takket styreldere i Otrahallen AS, Odd Harald Robstad, for over 30 års virke i vervet. Foto Geir Daasvatn

Otra-skuta fosser videre!

Høydepunktet under årsmøtet til Otra IL torsdag kveld var utdeling av Otra ILs Ærespris til en fullstendig intetanende Ketil Grindheim. Jan Albert Haagensen tok gjenvalg som leder av idrettslaget i to nye år. Et helt nytt «Otra-tre» for god, sportslig aktivitet ble vedtatt. Økonomien i idrettslaget er solid. De fleste nøkkelvervene er godt besatt. Odd Harald Robstad ble hedret for over 30 års tjeneste som styreleder i Otrahallen AS.

Det var et tradisjonelt Otra-årsmøte som ble avviklet, uten den store dramatikken. Jan Albert Haagensen (67) ble gjenvalgt for to nye år i ledervervet, og takket for tilliten. Jan har alt sittet som leder i fire år, etter at han overtok vervet etter Glenn Qvam Håkonsen etter årsmøtet i mai 2014. Nå går han altså med friskt mot løs på år nr. 5 og 6.

Bente Rasmussen tok gjenvalg for to nye år som økonomiansvarlig. May-Britt Hegghaug har ett år igjen av sin periode som nestleder, og var ikke på valg. Disse tre – Jan, May-Britt og Bente – utgjør arbeidsutvalget i Otra IL. Med seg i styret har de nå fått Egil Kvitne (2 år, ny leder håndballgruppa), Geir Magne Feed (2 år, leder skigruppa), Geir Daasvatn (2 år, leder fotballgruppa), Olav Magne Tveitå (2 år, leder friidrettsgruppa), Terje Nilsen Abusland (1 år, leder O-gruppa), Egil Bjorå (1 år, leder sykkelgruppa) og Thomas Malm (1 år, leder badmintongruppa). John Hornnes (2 år, leder innebandygruppa) er varamedlem sammen med Linda Bjørndal (2 år, ny leder helsesportgruppa).

Ketil Grindheim og Jan A. Haagensen på Otra IL sitt årsmøte 22. mars 2018. Foto: Geir Daasvatn

Økonomien er solid

Otra IL, hovedlaget og alle gruppene slått sammen, hadde driftsinntekter i 2017 på ca 4,4 millioner. Driftskostnadene var rundt 3,2 millioner. Det gav et driftsresultat på om lag 1,2 millioner. Balansen pr. 31. desember 2017 var 7,3 millioner. Av dette var rundt 5 millioner rene bankinnskudd. Otra IL er således et veldrevet idrettslag, med økonomien under god kontroll. De store bankinnskuddene er imidlertid ikke «pengeplasseringer», men oppsparte midler som er tenkt brukt til ulike kostnadskrevende tiltak som idrettsanlegg, trenerutdanning, turneringer, osv. Eksempler på kostnadskrevende anlegg som vil tære på egenkapitalen de neste årene er fullføring av Trollbakken hoppanlegg og bygging av nytt klubbhus ved Evje stadion. Løypenettet på Høgås er også stadig under utvikling. Men selv om pengene nok får bein å gå på, er det betryggende for et stort idrettslag å ha bygd opp en viss egenkapital. Det gir rom for satsinger når muligheter for utvikling av ulike slag dukker opp.

Saken fortsetter under bildet

Egil Bjorå på YX Evje overrakte en gavesjekk på 10.000 kr til friidrettsgruppa ved nestleder Odd Harald Robstad under årsmøtet i Otra IL i Otrahallen 22. mars 2018. Det var overskuddet av Otravasken for 2017. YX Evje gir en slik sjekk på minimum 10.000 kr til ulike formål i Otra IL hvert år. Foto: Geir Daasvatn

Stabil medlemsmasse

Otra IL hadde 1439 medlemmer ved årsskiftet. Det er praktisk talt samme antall som for ett år siden. Det har skjedd en viss opprydding i medlemslistene, ved at en del ikke-betalende medlemmer er strøket som Otra-medlemmer. Det har nok derfor vært en viss økning i den reelle medlemsmassen også gjennom 2017. Otra IL er det største idrettslaget i Aust-Agder, målt etter antall medlemmer.

Anleggsutvikling

Det største løftet på anleggsfronten i 2017 kom da det nye friidrettsanlegget på Hornnes stadion ble åpnet i september. Dette har blitt et fantastisk fint rekrutteringsanlegg, ett av de aller beste og mest anvendelige friidrettsanleggene i hele landet. Evje og Hornnes kommune står som byggherre for anlegget. Bygland kommune er også involvert, med en mindre eierandel. Det er ingen hemmelighet at Olav Magne Tveitå i friidrettsgruppa i Otra IL har hatt en viktig hånd på rattet ved utformingen av anlegget, og mange av de tekniske løsningene. Det forseggjorte Freeride sykkelanlegget i Trollbakken ble også gjort ferdig i løpet av sommeren 2017. Her hadde Richard Tjølsen en nøkkelrolle. I tillegg til dette ble Evje lysløype ferdig rehabilitert, i regi av dugnadsfolk i Otra IL. Flere nye delanlegg i Trollbakken hoppanlegg ble også gjort ferdige.

Kommende planer er nytt klubbhus ved Evje stadion (2018), ferdigstilling av Trollbakken K45 (2018), skiband i Trollbakken og et mulig nytt rostadion ett eller annet sted i Otra. Det nevnte klubbhuset er etter initiativ fra fotballgruppa. Men det skal gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom flere grupper i Otra IL, Evje og Hornnes Røde Kors og Evje og Hornnes Sanitetsforening.

Ny plan for sportslig utvikling

Et viktig vedtak på årsmøtet var godkjenning av det «nye» Otra-treet. Den nye planen er basert på det canadiske Long Term Athlete Developement (LTAD)-programmet, og skal være styrende for den sportslige aktiviteten i idrettslaget i årene framover.

Høythengende utmerkelser

Otra IL ble kåret til «Årets idrettsklubb» på Idrettsgallaen for Agder 2017. Det viser at Otra IL sitt store arbeid blir lagt merke til langt ut over kommunegrensene. Marius Lien ble kåret til «Årets fotballdommer» på Agder i 2017. I 2018 har han fått opprykk til OBOS-ligaen (1. divisjon).

Evje og Hornnes Sparebank hovedsponsor i 35 år!

Otra IL har meget god støtte fra næringslivet i bygda. Kulten blant samarbeidsavtalene er hovedsponsoravtalen med Evje og Hornnes Sparebank. Slik avtale ble første gang inngått vinteren 1983. Hvert år siden har banken og idrettslaget hatt et tett samarbeid på mange ulike felt. Folk flest ser nok mest til avtalen ved at alle Otra sine konkurranseutøvere skal bære drakt med Evje og Hornnes Sparebank sin logo godt synlig framme på drakta.  Men ellers omfatter samarbeidet mye, mye mer enn ren sponsing. Bl.a. er det opprettet idrettsstipend som idrettslaget og banken samarbeider om å dele ut til unge, talentfulle idrettsutøvere.

I 2018 er det 35-årsjubileum for avtalen. Etter det OpplevEvje kjenner til, vil avtalen i disse dager bli forlenget med nye tre år.

Saken fortsetter under bildet

– Takk for tre fine år sammen i styret, Debbie! Styreleder Jan A. Haagensen takket Debbie Abusland for godt samarbeid. Debbie har vært leder i håndballgruppa i tre år, og styremedlem i Otra IL i samme periode. På grunn av bytte av arbeidssted til Kristiansand, og lang arbeidsvei og lange arbeidsdager, overlot hun på årsmøtet stafettpinnen videre til Egil Kvitne. Debbie har gjort en kjempeinnsats som håndballeder, og håndballgruppa framstår som et veldig veldrevet hjul i Otra-maskineriet. Foto: Geir Daasvatn

Godt samarbeidsklima med Evje og Hornnes kommune

– Det har vært arbeidet med å få et bedre samarbeid og en bedre kommunikasjon med kommunen det siste året, og styret konstaterer at samarbeidet har blitt mye bedre, skriver styreleder Jan A. Haagensen i årsmeldingen for 2017. Kommunen yter et betydelig beløp i årlig driftsstøtte til idrettslaget.

Aksjeselskaper

Otra er etter hvert blitt nesten som et konsern å regne. Det er en lang rekke undergrupper, som driver en temmelig selvstendig virksomhet på sitt område. I tillegg er Otra hovedaksjonær i Otrahallen AS (60,5 prosent), og eneeier av Otra Tur- og Løypeservice AS samt Otra Portal AS. Otrahallen AS er driftsselskapet for Otrahallen (ferdig 1985). Otra Tur- og Løypeservice utvikler og driver løypenettet på Høgås m.v. I Otra Portal er aktiviteten ikke så veldig stor for tiden. Men selskapet skal koordinere salg og markedsføring av overnatting, bespisning og aktiviteter som utføres av samarbeidsbedrifter innen turistnæringen. Tanken er å trekke forlk til bygda for å drive idrett, friluftsaktiviteter og andre fritidsaktiviteter/opplevelser.

Enorm dugnadsinnsats

Det er laget en internasjonalt anerkjent metode for å sette mål på verdien av dugnadsinnsats i frivillig arbeid. Ut fra den formelen utgjør den samlede dugnadsinnsatsen i Otra IL i løpet av et år et samfunnsbidrag på anslagsvis 10 millioner kroner!

Til bygdas beste

Otra IL sitt formål er å organisere idrettsaktiviteter, og få flest mulig til å være fysisk aktive.

– Men det vi dypest sett ser som vår oppgave er å bidra så godt vi kan til at bygda vår skal være en god plass å leve. Sammen med kommunen, næringslivet og alle andre frivillige lag og foreninger forsøker vi å bidra til at flest mulig har det bra i heimbygda vår, avslutter Otra-leder Jan A. Haagensen.

Otra ILs Ærespris til Ketil Grindheim – artikkel

 

Del "Otra-skuta fosser videre!"