Interimstyret i Evje og Hornnes SV på Dølen Hotel 24. mai 2018. Foto: Geir Daasvatn

SV tilbake i lokalpolitikken!

I januar var det stiftelsesmøte for «nye» Evje og Hornnes Sosialistisk Venstreparti. Det nyvalgte styret satser friskt, og har ambisjoner om å få inn minst én representant i kommunestyret ved valget i 2019.

Vi skal en del år tilbake i tid for å finne sist gang Evje og Hornnes SV hadde en representant i kommunestyret. På 2000-tallet var det god aktivitet i lokallaget. Men de senere årene har engasjementet vært beskjedent.

Interimstyre på plass

Det var imidlertid bra interesse for stiftelsesmøtet noen ildsjeler i partiet hadde kalt inn til 31. januar. Vegen videre ble diskutert, og de fremmøtte fikk valgt et midlertidig styre som har store ambisjoner om å få vind i seglene til SV-skuta igjen. Leder er den brennende engasjerte unggutten Håvard Pedersen Flattum fra Evje. Johanne Warberg Lavold er sekretær og kasserer. Jan Erik Johannessen fra Kristiansand er styremedlem.

– Jeg er den perfekte SV-er, ler han når vi slår av en prat med det nye lokalstyret på Solsiden på Dølen Hotell en nydelig varm maikveld. Akademiker og lærer på Setesdal vgs. på Hornnes!

Da vi møtte Håvard, Johanne og Jan Erik i hagen på Dølen, var de sammen for å planlegge et åpent medlemsmøte enten rett før eller rett etter sommerferien.

– Vi har som mål å få inn minst én representant i kommunestyret ved kommunevalget i 2019, forteller Johanne. Da trenger vi masse nye medlemmer, og ikke minst mennesker med pågangsmot som er villige til å være kandidater til kommunestyret. Vi håper mange blir med på medlemsmøtet, slik at partiarbeidet kan komme i godt gjenge helt fra starten. Vi kommer ut med informasjon om tid og sted for møtet så snart dette er bestemt.

Arbeidet med lokalt partiprogram starter nå

De tre ivrige SV-erene understreker at Evje og Hornnes SV ikke har vedtatt noe lokalt partiprogram enda. Det vil de utmeisle samme med medlemmene.

– Men personlig ønsker jeg at vi skal jobbe med stor kraft i forhold til ungdoms psykiske helse, og ungdom generelt, sier Johanne. Eldreomsorg og kollektivtrafikktilbudet er andre hjertesaker for meg.

De tre er helt samstemte i at de tror det finnes velgere i Evje og Hornnes som kan tenke seg å stemme på SV hvis lokalpartiet kommer i godt gjenge igjen. De tror også at bygdefolket kanskje ønsker et alternativ til de eksisterende partiene, noe litt nytt. Så de ser veldig optimistisk på at SV igjen kan bli et parti å regne med i lokalpolitikken i bygda.

Det blir spennende å følge utviklingen til Evje og Hornnes SV videre. Det gleder nok de gamle lokalpolitiske SV-kjempene Alf Georg Kjetså og Inge Klepsland at det er i ferd med å bli bål av gamle glør!

Evje og Hornnes SV på Facebook

 

Del "SV tilbake i lokalpolitikken!"