SV tilbake i lokalpolitikken!

I januar var det stiftelsesmøte for «nye» Evje og Hornnes Sosialistisk Venstreparti. Det nyvalgte styret satser friskt, og har ambisjoner om å få inn minst én representant i kommunestyret ved valget i 2019. Vi skal en del år tilbake i tid for å finne sist gang Evje og Hornnes SV hadde en representant i kommunestyret. […]