Andreas Engebrethsen ny leder i Otra IL fotball

Under årsmøtet til fotballgruppa i Otra IL på Agder Energi-bygget torsdag kveld, ble Andreas Engebrethsen valgt til ny leder etter Jon Gunnar Kjetså. Jon Gunnar har ledet fotballgruppa de siste to årene, men hadde takket høflig nei til gjenvalg. Styrets sammensetning etter årsmøtet er slik: Andreas Engebrethsen (1 år), leder Svein Birkeland (2 år), nestleder […]