Agurknytt: Geir Daasvatn med omfattande komposteringsprosjekt

Ein av drivarane av OpplevEvje AS, Geir Daasvatn (59), har just gifta seg og flytta tilbake til barndomsheimen på Farmo i Hornnes. Me har fått nyss i at Daasvatn har gått i gang med eit svært komposteringsprosjekt på eigedomen, med ein tidshorisont på 20-30 år. Dette tykte me høyrdes ut som den reinaste galnesdom – […]