Sigbjørn Kjetså – Multitalent og anleggsbyggar

Sigbjørn Kjetså døydde 27. oktober 2017, 86 år gamal. Ein god sambygding og ein eineståande dugnadsmann blei då borte. Eg skreiv eit lite stykke om Sigbjørn då han blei tildelt Kongens fortenstmedalje i 2010. Me vil gjerne publisere det på nytt, og vonar mange vil minnast Sigbjørn med glede. Stykket er lett omarbeidd etter bortgangen […]