TV-aksjonen: 102.000 kroner fra Evje og Hornnes!

TV-aksjonen: 102.000 kroner fra Evje og Hornnes! Etter tømming av alle innsamlingsbøssene, og fintelling av alle bidrag, endte innsamlingen til TV-aksjonen i Evje og Hornnes på 101.957 kroner. Det var et gledelig høyt tall, og en solid økning fra om lag 88.000 kroner i 2017. TV-aksjonen NRK 2018 gjennomføres under slagordet «Mindre alene sammen», og […]