Utsikt fra Himmelsyna mot Tovdal 9. mars 2018. Foto: Geir Magne Feed

Himmelsyna sommer- og vinterløype

Utsikt fra Himmelsyna mot Tovdal. Foto: Geir Magne Feed

Himmelsyna er et fjell på 649 meter der toppen ligger i Froland kommune, helt på grensa til Evje og Hornnes kommune og Birkenes kommune. Herfra har du en fantastisk utsikt; havet kan blinke i sør-øst mot Lillesand og Grimstad. Du har 360 graders utsyn utover 15-16 av kommunene i Agder.

Segn

På Tordenskjolds tid skal det ha levd en veldig kjempekar i Mykland. Han hette Jakob Liane. Han var med i krigen mot Sverige, og skal ha vært en kriger som svenskene var redd. Det blir sagt at da han var blitt gammel, så han en luftspeiling, en krigshær, over fjellet ovenfor Liane. Derfor fikk fjellet navnet Himmelsyna.

Høgås skianlegg

Turen kan starte fra Høgås skianlegg mellom Flatebygd og Gautestad både sommer og vinter. Løypene er pent opparbeidet. Det er Otra Tur & Løypeservice som både opparbeider og drifter løypene i Høgås-området. Selskapet er heleid av Otra IL.

Turen fortsetter under bildet!

Høgås skianlegg er et ypperlig utgangspunkt for turer til Himmelsyna, både sommer og vinter. Turlengden er ca 5,5 km. Foto: Geir Daasvatn

Sommerløyper

  • Fra Høgås skianlegg, blåmerka løype, 5,5 km, skog-, myr- og åpent fjellterreng de siste 300 m til toppen. Ca 1,5 t gange
  • Fra Førevatnet hyttefelt i Mykland, merka løype, ca 5 km, fint skog- og myrterreng. Ca 1 t gange
  • Fra Vikstøl ved Vikstølvatnet i Evje, rødmerka skiløype, ca 8 km, myr-, skog- og fjellterreng, kupert. 2 t gange

Vinter

  • Fra Høgås skianlegg, skiløype (rødmerka), 5,5 km, 4,5 km lett terreng, 1 km kraftig stigning opp til toppen. Ca 1 t
  • Fra Førevatnet, skiløype (rødmerka), 5 km
  • Fra Undeland i Evje, 15 km
  • Fra Flatebygd skianlegg i Evje, 18 km
  • Fra Vikstøl, skiløype, 8 km

Kilde: Artikkelen om Himmelsyna på Setesdalswiki

Om Himmelsyna turløype hos Visit Setesdal

Hjemmesiden til Otra IL ski Værkamera på Høgås, kart over skiløyper i Evje-området, løypemelding, GPS-tracking av løypemaskinen m.m.

Fra Utsikten ser du rett mot turmålet Himmelsyna i det fjerne. Foto: Geir Daasvatn

Klikk på bildene for forstørrelse

Allemannsretten gjev oss fantastiske mogelegheitar til å oppleve og å bruke naturen rundt oss. Dette har vi full rett til, så lenge vi tek omsyn til grunneigar, kvarandre, planter og dyr. Så vis alltid omsyn og ver varsam når du ferdast ute i skog og mark. Naturen er vårt felles skattkammer!

Del "Himmelsyna sommer- og vinterløype"