Senum og den lave Horgeknipen helt til høyre i bildet. Bak ligger den høyere Senumsheia. Foto: Geir Daasvatn

Horgeknipen turløype

Horgeknipen turløype ved Byglandsfjord tar til fra Senum helt nord i Hornnes, og og ender på toppen av Horgeknipen på grensen mellom Evje og Hornnes og Bygland kommuner. Nær toppen ligger en bygdeborg fra folkevandringstiden. Vel oppe kan du nyte en fantastisk utsikt nordover i Setesdal. Turens lengde én veg er om lag 2 km. Grunneierene har vært svært velvillige til turløypa, men vil gjerne ha området fritt for turfolk under elgjakten i oktober.

Hvordan komme dit

Hvis du kommer kjørende på Rv-9, tar du av mot Senum i rundkjøringen like sør for Byglandsfjord. Derfrå følger du Fv-305 (Senumsvegen) mot vegkrysset på Senum.  Der svinger du nordover og tar Fv-304 videre gjennom Senum. Ved Bjørndalsbekken, mellom de to siste husene på venstre side (vestsiden) av vegen, går det en ca. 100 meter lang privat veg langs bekken som leder fram til stedet hvor turløypa tar til. Det er skilt ved Fv-304 som viser veg (bildet under), så starten på løypa er lett å finne.

Turen fortsetter under bildet!

Her starter turen fra Fv-304. Foto: Geir Daasvatn

Turen går på mykt underlag gjennom nydelig skogsterreng!

Hele løypa er merket med rød farge av bygdefolk. Fra 2014 har også Setesdal Regionråd sine folk merket løypa med blå farge. Løypa følger en gammel traktorveg langs Bjørndalsbekken et godt stykke oppover til Bjørndalsstøa. Der vegen deler seg, skal du holde mot høyre og følge løypemerkene videre. Tar du den umerkede stien til venstre, ender du inne på Senumsheia.

Det kan være litt bløtt øverst oppe i løypa, der vegen svinger nordover og ender i et skar mot småbruket Ytsejordet på Horverak i Bygland. Nå går det sti videre opp på en liten kolle der du kan sette deg ned på en benk og bare nyte utsynet utover Byglandsfjorden. Her ligger også to gjestebøker som du gjerne kan skrive deg inn i.

Bygdeborga

Nå har du forlatt Evje og Hornnes, og passert grensen til Bygland kommune uten at det gjør noe. De to kommunene er gode naboer! Stien videre til toppen av Horgeknipen går først gjennom et tett plantefelt, så opp en ny stigning og vidare gjennom gammel furuskog. Der den siste oppstigningen tar til opp mot selve toppen, kommer du forbi restene etter en bygdeborg. Antakelig er den fra folkevandringstiden. I dag er den mest bare som en steinrøys å se til. Men en gang, kanskje for bortimot 1 500 år siden, må den ha vært et forsvarsverk i tider der man måtte verge seg og sine på egenhånd. Et privat oppsatt opplysingsskilt markerer stedet.

Turen fortsetter under bildet!

Bygdeborga på Horgeknipen. Foto: Geir Daasvatn

Arkeologer mener også at det har vært en gravrøys oppe på selve Horgeknipen. Det er ikke sikkert det er noen sammenheng mellom borga og røysa, som like gjerne kan være eldre som yngre enn borga.

Du er fremme!

Nå går du bare noen meter til, og ser varden på toppen.  Grenselinjen mellom Evje og Hornnes og Bygland skjærer rett over øverste toppen. Det er skog på toppen. Men mellom trærne kan du mot sør se mot Senum i Evje og Hornnes kommune, og i vest og nord mot Byglandsfjord og Grendi i Bygland kommune. Går du noen meter nordover og ut mot kanten av fjellet, kan du finne steder som gir en fantastisk utsikt oppover i Setesdal.

Toppen ligg 400 moh. Det er ca. 200 meter høyere enn Byglandsfjorden.

Mesteparten av løypa er lett stigning. Det er bare et par veldig korte, litt bratte partier mot slutten. Løypa er med i Reumatrimmen, et lavterskel turtilbud i regi av Setesdal Revmatikerforening.

Frister det? God tur!

Presentasjon av Horgeknipen turløype hos Visit Setesdal

Kart over området

Utsikten fra Horgeknipen nordover i Setesdal en varm sommerkveld i 2014. I nedre venstre kant av bildet ligger gården Horverak i Bygland. Oppe i høyre hjørnet ser du Neset Camping. Foto: Geir Daasvatn

Kilder

Artikkelen om Horgeknipen turløype på Setesdalswiki, skrevet av Reidar Tveito

Artikkelen om Horgeknipen på Setesdalswiki, skrevet av Geir Daasvatn

Allemannsretten gjev oss fantastiske mogelegheitar til å oppleve og å bruke naturen rundt oss. Dette har vi full rett til, så lenge vi tek omsyn til grunneigar, kvarandre, planter og dyr. Så vis alltid omsyn og ver varsam når du ferdast ute i skog og mark. Naturen er vårt felles skattkammer!

[wpgmza id=»20″]

Del "Horgeknipen turløype"