Krokevatn i Hovassdalen 14. juli 2016. Foto: Geir Daasvatn

Hovassdalen naturreservat

Hovassdalen naturreservat er et fredet barskogområde rundt Hovatn i Hovassdalen på heia vest for Dåsvatn i Dåsvannsdalen i Hornnes. En mindre del av naturreservatet ligger over kommunegrensa til Åseral. Reservatet ble fredet i 1993. Det dekker et areal på ca 11 900 dekar. Det er et fantastisk fint område å gå tur i.

Barskog

Hovassdalen er et stort barskogområde med myr i den flate dalbunnen. Furuskogen står intakt dels som grove tre i de etter måten rike dalsidene, og dels som glissen skog på myrer og heier med grunnlendt mark.

Les mer om Hovassdalen naturreservat på Setesdalswiki

Hovatn og Krokevatn

Sentralt i området ligger Hovatn (364 moh.). Gjennom Hovassdalen og ut i Hovatn fra vest kommer Hovassåna. Fra Hovatn til Egsåvatn på EgsåÅseral renner Breidåna. Fra Egsåvatn renner en elv videre til Gunnarsvatnet i Hornnes. Derifra renner Gunnarsåna til Bjørndalsvatnet og Kosvatn og Kosåna videre til Mandalselva. Hovatn drenerer derfor til Mandalsvassdraget.

Turen fortsetter under bildet!

Det er nydelig landskap rundt Hovatn! Foto: Geir Daasvatn

Krokevatn ligger rett sør for det større Hovatn. Mellom de to vannene renner en liten elv, som ved utløpet i Krokevatn lager Flekefoss. Her kan du se rester etter en kvern e.l. Videre fra Krokevatn renner elva sørover til Seslevatn, som ligger over kommunegrensa til Åseral. Herfra er det kort veg til gården Flystveit i Åseral.

Hvordan komme dit

Ytre Dåsvatn. I nærheten av det røde bygget i framgrunnen kan turen starte. Foto: Geir Daasvatn

Dåsnes tar du nordover på Fv-302 gjennom Dåsvannsdalen mot Bortelid. Du passerer Uleberg etter ca 8 km. Kjør videre rundt 4 km til gården Ytre Dåsvatn. Rett sør for husene på gården går det en traktorvei vestover og oppover i lia mot Hovassdalen. Følg den der den bukter seg oppover gjennom koselig skogsterreng. Det er ganske jevn stigning, men ikke tungt å gå hvis du er i normalt, god form. Traktorveien – som nå mer har blitt til en tømmerslepe – slutter oppe på toppen av stigningen, omtrent der du kan se innover i Hovassdalen.

Herfra bestemmer du i grunnen selv veien videre. Du kan gå litt sør-vestover mot Flekefoss og Krokevatn. Et alternativ kan være å gå mer direkte vestover mellom Krokevatn og Hovatn, og komme lenger innover i Hovassdalen. Er du ute på en virkelig langtur, kan du gå nord for Hovatn og beint fram utforske det 11 900 mål store området. Går du langt nok vestover, kommer du over kommunegrensa til Åseral, og inn på gården Torsland sin grunn.

Gode sko – og god tid!

Dalbunnen i Hovassdalen er for det meste myr. Det kan være lurt med gode sko, så du ikke blir veldig blaut på beina. Vi har bare besøkt Hovassdalen midt på sommeren, og da var det nydelig å gå innover mot Krokevatn på vanlige joggesko. Men senere på høsten, når det er bløtere i bakken, vil vi nok anbefale bedre skotøy. Du må heller ikke beregne alt for lite tid til denne turen. Det er ikke som å stikke en tur ut i lysløypa på Evjemoen, nær Evje sentrum. Det tar en stund å gå opp lia fra Ytre Dåsvatn til du er inne i selve naturreservatet. Når du først er kommet så langt, vil du vel også kikke deg litt rundt i det vakre naturområdet? Så du bør beregne deg noen timer på denne turen.

God tur!

Allemannsretten gjev oss fantastiske mogelegheitar til å oppleve og å bruke naturen rundt oss. Dette har vi full rett til, så lenge vi tek omsyn til grunneigar, kvarandre, planter og dyr. Så vis alltid omsyn og ver varsam når du ferdast ute i skog og mark. Naturen er vårt felles skattkammer!

[wpgmza id=»22″]

 

Del "Hovassdalen naturreservat"