Utsikt fra Kleveknuten på Hannås 16. april 2010. Foto: Geir Daasvatn

Kleveknuten – Hannås

Kleveknuten, eller Klevekrullen, er en liten men lett kjennelig fjelltopp, 292 moh., rett vest for Riksveg 9 ved Hannås nord for Moisund i Evje og Hornnes kommune.

Skrevet av Geir Daasvatn

Rester av bygdeborg på Kleveknuten. Foto: Geir Daasvatn

På toppen er det ei større røys av stein som i sin tid må ha blitt fraktet dit. Steinrøysa kan være et nedramlet steinalter som har vært brukt som offersted. Trolig er Kleveknuten også brukt som forsvarsborg (bygdeborg) og kanskje signalstasjon.

Inne i fjellet, i flere svære fjellhaller, hadde Forsvaret i mange år ammunisjonslager. Inngangene er godt synlige fra Rv-9. I dag eies anlegget av Troll Mountain Data Center, et selskap som satser på datalagringstjenester.

Fint turmål!

Det finnes bare 4-5 kjente bygdeborger i Evje og Hornnes. Alene av den grunn er Kleveknuten absolutt verdt et besøk. Men er du glad i naturen og fine landskapsbilder, er toppen også et veldig fint utsiktspunkt. Du ser langt sørover forbi Moisund mot Ivelandsbrua.

Første del av turen kan du følge de blanke bergene. Løypa er lett å se. Foto: Geir Daasvatn

Det er en stor parkeringsplass på østsida av Rv-9 omtrent ved inngangen til fjellhallene. I samme område går det grusveg motsatt veg, østover gjennom skogen til Strauman. Men du skal altså ikke dit, men vestover. Fra parkeringsplassen kan du gå omtrent rett over vegen, og opp langs de blanke bergene. Du vil se spor etter firehulinger eller andre kjøretøyer der som du kan følge. Men pass på – det kan være litt glatt i regnvær. Etter hvert kommer du over i skogsterreng, og det er greit synlig sti som du kan følge sørover de få hundre meterene til toppen.

Et alternativ er å gå opp skogsbilvegen som starter litt lenger nord. Mot toppen av den må du selv peile deg inn på vegen gjennom skogen videre til toppen. Det er korte avstander, og ikke vanskelig å finne fram.

Turen er ikke lang, kanskje rundt 1 km én veg, men har en ganske kraftig stigning i starten. Er du i normalt god form, er turen bare som «a walk in the park». Løypa er ikke merket, men du ser toppen fra startpunktet og kan vanskelig gå feil.

God tur!

Kart over området

Kilder

Allemannsretten gjev oss fantastiske mogelegheitar til å oppleve og å bruke naturen rundt oss. Dette har vi full rett til, så lenge vi tek omsyn til grunneigar, kvarandre, planter og dyr. Så vis alltid omsyn og ver varsam når du ferdast ute i skog og mark. Naturen er vårt felles skattkammer!

Del "Kleveknuten – Hannås"