Gunnarsåna rett før utløpet i Bjørndalsvatnet 28. november 2015. Foto: Geir Daasvatn

Kosåna – der mennesker har streifet rundt siden steinalderen

Den gamle steinbrua over Kosåna ved utløpet av Kosvatn er fint restaurert. Foto: Geir Daasvatn
Kosånavassdraget strekker seg fra Egsåvatnet i Åseral, gjennom vestre deler av Hornnes og videre gjennom Bjelland til elva renner ut i Mandalselva ved Foss. Kosåna og naturen rundt byr på mange fine naturopplevelser og rike muligheter for friluftsliv.

Vassdraget

Fra starten ved utløpet av Egsåvatn er flere vatn inkludert i vassdraget: Gunnarsvatnet og Bjørndalsvatnet i Hornnes, deretter følger Kosvatn, og nedenfor dette ligger Hattefossen. Her var det tidligere sagbruk. Bord og plank fra sagbruket ble kjørt med hest til jernbanestasjonen på Moisund på Setesdalsbanen. Etter Kosvatn følger Øyvatnet før vassdraget kaster seg ut i Myglefossen og ned i Myglevatn på den tidligere grensa mellom Aust-Agder og Vest-Agder. Nede i Bjelland ligger Tveitevatnet og fra dette går Kosåna i svære fossestryk ned mot Foss.

Steinalderfunn

Områdene rundt Kosånavassdraget er rike på fornminner. I alt er det funnet minst 16 steinalderlokaliteter/boplasser. De aller fleste ligger ved store vatn: Tre ved Egsåvatn, tre ved Bjørndalsvatn, seks ved Kosvatn og tre ved Myglevatn. Bare én boplass er funnet ved selve Kosåna, og den ligger mellom Kosvatn og Myglevatn. De mange fornminnene et viktig bidrag til å forstå menneskenes utnyttelse av Mandalsvassdraget i forhistorisk tid. Funnene viser at det var et folkeliv å regne med i dette området alt i steinalderen, for 4-5000 år siden.

Ut på tur

Landskapet rundt Kosåna er et nydelig turområde. Jeg skal ikke nevne alle muligheter, for det er umulig. Bare fantasien setter grenser. Men du kan for eksempel feste sykkelen bak på bilen, og kjøre til Bjørndalsvatnet i Hornnes. Derfra kan du sykle på Matkronvegen nordover langs elva, som her kalles Gunnarsåna. På turen kommer du forbi de nedlagte gårdsbrukene Matkroni og Gåseflå. Rett før du kommer til Gunnarsvatnet, kan du oppleve det vakre synet av Gunnarsfossen. Er du i god form, kan du følge veien helt til Nedre Øyvatn. Da har du syklet omtrent 10 km. En sykkeltur her, kanskje i tida rundt løvspretten i mai, med fuglesang i trærne, blå himmel og bekkebrus i det fjerne, er bare helt magisk. Sparer du turen til høsten kan du få en minst like fin opplevelse, bare med andre farger.

Saken fortsetter under bildet

Matkroni. Foto: Geir Daasvatn

Hattefossen

En annen fin tur er å kjøre til Abusland, parkere bilen ved Abusdalsvegen (FØR bommen) og sykle eller gå inn på den private skogsbilvegen til søre enden av Kosvatn. Det er rundt 12-13 km til Abusland fra Rv-9 ved Moisund, og under 2 km å gå langs den private vegen  Den nydelige steinbrua ved utløpet av Kosvatn er verdt turen aleine. Bare 100 meters vei sør for brua ligger Hattefossen. Fra rundt år 1900 og en del år framover var det sagbruk her. Men sagbruket brant ned to ganger. I dag er det bare ruinene tilbake.

Hattefossen med sine to løp er et uendelig vakkert syn, kanskje spesielt i kveldinga og hvis det er litt vann i fossen. Men vi er jo alle forskjellige, og ser ting med ulike øyne. Så du må ta deg en tur selv, og finne ut hva du syns er finest å se!

Saken fortsetter under bildet

Hattefossen 22. juli 2017. Foto: Geir Daasvatn

Padletur

Hvis du har kajakk eller kano, kan en padletur rundt Bjørndalsvatnet og Kosvatnet kanskje være en god idé? De to vatnene er bare skilt med et smalt sund, med litt strøm imellom. Det var for en del år tilbake planer om å regulere Kosvatn, slik at Bjørndalsvatnet og Kosvatn ville bli et svært, sammenhengende kraftmagasin. Kraftstasjonen skulle da ligge nede i Bjelland. De planene blei det aldri noe meir ut av. En seinsommerkveld ved Kosvatn kan du leve lenge på!

Saken fortsetter under bildet

Kosvatn en sein augustkveld i 2014. Foto: Geir Daasvatn

Det er vår!

Det går en privat skogsbilveg fra Abusland inn til Øyvatnet. Her må du også parkere bilen ved Abusdalsvegen, FØR bommen. Så er det fint å gå eller sykle videre på den private vegen. Ved enden av vegen, ved Øyvatnet, er det bare en kort tur i lettgått terreng til den flotte Myglefossen og Myglevatn. Da er du praktisk talt på grensen mellom Evje og Hornnes kommune og Marnardal kommune.  Fra Egså i Åseral går det også skogsbilveg eit stykke sør-østover langs Egsåna mot Gunnarsvatnet i Hornnes. På vestsida av Bjørndalsvatnet går det en hytteveg et stykke sørover langs vatnet. Videre fra enden av vegen er det ikke så langt å gå i terrenget til Den kvite sanden, ei nydelig sandstrand i nord-vestre enden av Kosvatn. Fra Roland i Bjelland kan du sykle eller gå vestover langs privat skogsbilveg forbi Valebrokk til søre enden av Myglevatnet og Tveitevatnet. Det er en nydelig tur, ihvertfall på sykkelen som jeg har prøvd.

Enten du liker å sykle eller foretrekker å gå – langs vegen eller ute i terrenget, kort eller langt – er det et hav av muligheter for nydelige naturopplevelser langs det vakre Kosånavassdraget!

God tur!

Allemannsretten gjev oss fantastiske mogelegheitar til å oppleve og å bruke naturen rundt oss. Dette har vi full rett til, så lenge vi tek omsyn til grunneigar, kvarandre, planter og dyr. Så vis alltid omsyn og ver varsam når du ferdast ute i skog og mark. Naturen er vårt felles skattkammer!

[wpgmza id=»4″]

Del "Kosåna – der mennesker har streifet rundt siden steinalderen"