Linddalen naturreservat

Linddalen naturreservat er en 110 dekar stor vernet edellauvskog i Linddalen, øverst i Dåsvannsdalen i Hornnes. Skogen er alm- og lindeskog, med innslag av flere andre treslag, og ble fredet som naturreservat i 1977. Det er også en veldig interessant flora i reservatet.

Mange skoleklasser og gymnasiaster har nok vært med læreren sin til Linddalen opp gjennom årtidene. Men ellers har vi ikke inntrykk av at det er et veldig mye brukt turområde. Linddalen er heller ikke ei turløype i tradisjonell forstand. Reservatet ligger under det bratte Linddalsfellet, og størstedelen er ur og kjempesteiner.  Gjennom området og ut i Dåsvatn renner Lislebekk. Den vesle bekken skaper en ekstra idyllisk stemning inne i den tette lauvskogen. Turen er derfor heller en oppdagelsesferd, der du kan gå mellom kjempesteinene i ura og den gamle urskogen, høre fuglene kvitre, kikke etter noen av de mange sjeldne blomstene som finnes her, og få en følelse av å være tilbake til en forgangen tid. På en fin og varm sensommerkveld, eller når fargene er på sitt sterkeste om høsten, er det bare rett og slett balsam for sjelen å ta en tur hit!

Lislebekk lager flere idylliske kulper på sin ferd gjennom Linddalen. Foto: Geir Daasvatn

Hvordan komme deg dit

Fra Dåsnes kjører – eller sykler! – du Fylkesveg 302 nordover gjennom hele Dåsvannsdalen til Øvre Dåsvatn. Etter at du har passert Kleven, det siste gårdsbruket på høyre hånd, begynner de bratte kleivene oppover Linddalen mot kommunegrensa til Åseral. Rett før den første lille brua du kommer til, og på høyre side av vegen, er det en grei plass å sette bilen. Du kan også kjøre videre over brua og noen hundre meter lenger oppover i bakkene. Da kommer du snart til et hogstfelt, der det går en skogsbilveg nedover til høgre. Det er et greit sted å sette bilen. Så er det bare å gå litt ned mot bunnen av dalsøkket og finne selve naturreservatet. Hvis du kikker godt etter, står det noen veldig små skilt som markerer grensene for reservatet. Men i grove trekk ligger det mellom brua som er nevnt i innledningen, og skogsbilvegen noen hundre meter lenger oppe. Så du går gjennom hele området på noen minutter, hvis det er planen.

Men det vil vi ikke anbefale! Det er som vi alt har vært inne på en utrolig fin og fredfull opplevelse å bare gå sakte rundt og kikke på alle de naturens underverker som du kan finne her hvis du bare leiter litt.

God tur!

Geir Daasvatn sine bilder fra Linddalen på Flickr

Klikk på bildene for forstørrelse

Allemannsretten gjev oss fantastiske mogelegheitar til å oppleve og å bruke naturen rundt oss. Dette har vi full rett til, så lenge vi tek omsyn til grunneigar, kvarandre, planter og dyr. Så vis alltid omsyn og ver varsam når du ferdast ute i skog og mark. Naturen er vårt felles skattkammer!

Del "Linddalen naturreservat"