Store dimensjoner over trærne i Røyrtveit naturreservat. Foto: Geir Daasvatn

Røyrtveit naturreservat

Røyrtveit naturreservat, også kalt «Den freda åsen» og «Urskogen», er et 49 dekar stort fredet barskogområde, en urskog, mellom Flatebygd og Gautestad nord-øst i Evje og Hornnes kommune.

Fredingsvedtaket ble gjort så tidlig som 21. juli 1917. Det var det aller første naturområdet som ble fredet i Agder, og ett av de første i Norge. Grunnen hørte opprinnelig til Evje prestegård, men grunneier i området i dag er Trygve Jokelid.

Urskogen er urørt siden 1917

Turen fortsetter under bildet!

Det er trolsk stemning i Urskogen! En gammel trestubbe. Foto: Geir Daasvatn

Feltet ligger 520-550 m.o.h. Det er en skogkledd ås med smale bakkemyrer rundt. Skogen har stått urørt minst siden 1917, men trolig enda mye lenger tilbake, og har fått skjøtte seg selv. Et tykt lag av råhumus dekker derfor skogbunnen. Området har et tydeleg urskogpreg, med tre i alle aldrer. Det ligger en del vindfall rundt omkring, og ikke så få av trærne er tørket ut. Gran er det dominerende treslaget. Noen av grantrærne i feltet må være mellom de største i hele kommunen – om ikke de aller største. Både tverrmålet og høyden er av umåtelige dimensjonar. Det vokser også osp, bjørk og furu av store dimensjoner i skogen. Men furutrærne har temmelig flat krone (fjellfuru), og er ikke uvanlig høye.

Røyrtveit-skogen er en av dei få, om ikke den eneste urskogen på Agder. Rundt feltet er det satt opp merkestolper med skilt som viser at området er fredet som naturreservat etter naturvernloven.

Hvordan komme dit

Ta av fra Riksveg 9 ved Evje kyrkje og kjør mot Gautestad. Kjør forbi Flatebygd, og videre noen kilometer til du kommer til skilt som viser veg til Høgås skianlegg. Der kan du parkere bilen. Gå så vestover derfra på Åsenvegen i noen hundre meter. Nå har du Urskogen på høyre hånd, og kan bare finne et greit sted å vandre ut i skogen.

Kilder

Artikkelen om Røyrtveit naturreservat på Setesdalswiki

Allemannsretten gjev oss fantastiske mogelegheitar til å oppleve og å bruke naturen rundt oss. Dette har vi full rett til, så lenge vi tek omsyn til grunneigar, kvarandre, planter og dyr. Så vis alltid omsyn og ver varsam når du ferdast ute i skog og mark. Naturen er vårt felles skattkammer!

Naturreservatet er merket med skilt som viser hvor det ligger. Foto: Geir Daasvatn

[wpgmza id=»21″]

Del "Røyrtveit naturreservat"