Rita Flottorp på toppen av Skardefjell 13. desember 2018. Foto: Geir Daasvatn

Skardefjell

Skardefjell, på Birkeland på østsida av Otra, er en kort tur på bare noen hundre meter. Men innsatsen blir belønnet med en nydelig utsikt utover Krossen og Evje.

Hvordan du kommer dit

Fra Evje sentrum kjører du over Birkelandsbrua til Krossen. Kommer du fra Hornnes, kjører du Fennefossvegen fra Fennefossbrua forbi gårdene på Fennefoss til Krossen. Fra vegkrysset her tar du i begge tilfeller nordover langs Senumsvegen omtrent til der asfalten slutter.

Der Senumsvegen blir til grusveg, går det en skogsbilveg vestover. Følg denne i om lag 100 meter. Du kommer til en svær snuplass. Derfra er løype merket med bånd. Nå er det ganske jevn og kraftig stigning hele vegen til toppen av fjellet, men lett å gå hvis du bare tar det litt med ro. Underlaget er dels fint skogsterreng, og av og til selve berggrunnen. Distansen å gå er bare noen hundre meter.

På veg oppover i terrenget kan du ta en liten avstikker noen meter, og få et fint utsyn nordover mot Moseid og østover mot området rundt Evje kyrkje.

Belønningen

Utsikten sørover fra Skardefjell 13. desember 2018. Foto: Geir Daasvatn

Vel oppe på toppen blir du belønnet med et nydelig utsyn utover Birkeland/Krossen. Du ser Evje sentrum på andre sida av Otra, hele det svære skyte- og øvingsfeltet på Evjemoen, og langt sørover mot Hornnes.

Setesdal Revmatikerforening

Skardefjell er også ett av turmålene i Reumatrimmen, et lavterskel turtilbud i regi av Setesdal Revmatikerforening. På toppen har foreningen satt opp en postkasse, der du kan skrive inn navnet ditt.

Ti-Toppers

I 2019 var Skardefjell ett av turmålene i Otra IL skigruppa sitt turopplegg Ti-Toppers.

Skardefjell er som du skjønner ingen langtur, men heller kortreist turglede. Lykken trenger ikke alltid ligge så langt avgårde.

God tur!

Kart over området

Allemannsretten gjev oss fantastiske mogelegheitar til å oppleve og å bruke naturen rundt oss. Dette har vi full rett til, så lenge vi tek omsyn til grunneigar, kvarandre, planter og dyr. Så vis alltid omsyn og ver varsam når du ferdast ute i skog og mark. Naturen er vårt felles skattkammer!

Del "Skardefjell"