Vatnedalen – Bykle

Det går veg inn til Vatnedalsdammane frå Riksveg 9 ved Berdalsbru i Bykle. Frå damanlegget går det anleggsveg (grusveg, stengt med bom) vestover, på sørsida av Vatnedalsvatnet, heilt inn til andre enden av vatnet. Strekninga er om lag 20 km, altså 40 km t/r. Det er ein fantastisk fin sykkeltur. Skrive av Geir Daasvatn Det […]

Langevatn – Åseral

Ved søre enden av Langevatn på Ljosland i Åseral ligg ein svær ny steinfyllingsdam, ferdig i 2020. Frå dammen kan du sykle eller gå vidare på Langevassvegen, om lag åtte km nordover til andre enden av vatnet. Frå enden av vegen er det bare ein kort fottur på rundt tre km på stig til den […]

Kjetevatn – Vegusdal

Kjetevatn er eit vatn på heia (315 moh.) nord for Hovlandsdalen i Vegusdal, på grensa mellom Evje og Hornnes og Birkenes.  Det går skogsbilveg (bomveg) inn til Kjetevatn og vidare nordover til Førevatn. Skrive av Geir Daasvatn Dette er eit nydelig heieterreng, og perfekt for ein koseleg sykkeltur ein varm sommarkveld. Det ligg nokre få fritidsbustadar langs vegen. Om […]

Bjørnestøl – Hornnes

Bjørnestøl («Heia») er ein heiegard i området rundt Gåseflå og Matkroni ved Gunnarsåna på heia vest i Hornnes, inn mot grensa til Åseral. Det er ingen fast busetnad på garden idag, men ein del fritidsbustader. Matkronvegen går inn til området frå Fylkesveg 42 ved Bjørndalsvatnet. Men inn til Heietjønn, der dei opphavelege bruka låg, er det veglaust. Det er litt underleg og tankevekkande å vandre rundt i kulturlandskapet […]

Åsvegen – Hornnes

Åsvegen er ein om lag to km lang grusveg som startar på vestsida av Otra, bratt oppover frå Røyrkilen ved fylkesvegen mellom Krossen og Senum i Evje og Hornnes til garden Ås høgt oppe i lia ovanfor Otra-dalføret. Vegen er stengd med bom. Han egnar seg svært så godt for ein treningstur på sykkelen. Skrive av Geir Daasvatn Det vart først […]

Årdalsvegen – Bygland

Årdalsvegen er ein privat skogsbilveg – ein god grusveg – som går frå Haugetveit i Åraksbø om lag 10 kilometer austover forbi Heimre Grunnevatn og Austre Grunnevatn i Bygland austhei til Tovdalselva i Årdalen. Skrive av Geir Daasvatn Årdalsvegen går gjennom eit naturskjønt heieområde. Ved enden av vegen er du altså inne i Årdalen, eit freda naturreservat som strekker seg sørover heilt til Rjukanfossen i […]

Fennefoss rundt

Enten du er gjest i bygda eller innfødt, er en sykkeltur rundt Fennefoss både fin trim og en spennende opplevelse. Ja, du må selvfølgelig gjerne ta foten til fots også! Det er ei rundløype vi her beskriver, så du kan starte turen hvor som helst. Men om vi tar utgangspunkt i Odden Camping, der du […]

Skjerkevegen – Uleberg

Skjerkevegen er ein 10 km lang gards- og skogsbilveg på Uleberg i Dåsvannsdalen i Hornnes. Han vart bygd i 1973. Vegen passar ypparleg for ein heietur på sykkelen. Skrive av Geir Daasvatn Vegen startar frå Fv-302 ved Uleberg nede i Dåsvannsdalen og går nord-austover i heia fram til Vassendvatnet. Han er bomveg, så du kjem ikkje fram med bil. Frå […]

Håvestøl – Vetrhus – Yksenskor

Ein fantastisk fin tur er å sykle på grusvegen mellom Håvestøl i Fiskårdalen i Åseral og Yksenskor i Hornnes. Du kan samstundes ta ein avstikkar til Vetrhus. Skrive av Geir Daasvatn Yksenskor er altså ein gard (gnr. 12) på heia aust for Dåsvatn øvst i Dåsvannsdalen i Hornnes. Det kom køyreveg fram til garden, Yksenskårvegen, frå Håvestøl i Åseral først rundt 1979. […]

Langs Vikstølvegen til heiegarden Vikstøl

På heia mellom Flatebygd og Gautestad går Vikstølvegen frå Suva sørover til den fråflytta heiegarden Vikstøl. Turen går gjennom noko av det mest idylliske landskapet vi har i bygda vår. Ein sykkel- eller spasertur her ein varm midtsommarkveld er uforgløymeleg. Frå starten ved Suva går Vikstølvegen først forbi Prestøygardsvatnet og Storøygardsvatnet. Det er mange hytter […]