Evje Handel og Serviceforening på offensiven!

Evje Handel og Serviceforening er et samarbeidsorgan for bedrifter og butikker i Evje og Hornnes. Foreningen har 35-36 medlemmer per idag, og bedrifter innen detaljhandel, bank, regnskap/merkantilt og andre næringer. Nye medlemmer er hjertelig velkommen. Intensjonen til foreningen er å jobbe SAMMEN for økt handel i Evje & Hornnes, og å opprettholde og videreutvikle Evjes posisjon som handelssenter i regionen.

Evje og Hornnes har et stort handelsmiljø. Ferske tall viser at antallet bedrifter er i størrelsesorden lik kommuner med innbyggertall på 10.000-12.000. Det forteller med all tydelighet hvor stor del av de tilreisende, hyttefolk og fastboende som faktisk benytter seg av de mange tilbudene som finnes i kommunen.

Handelen på Evje er enorm i forhold til innbyggertallet i bygda, og det er GØY å være i Evje sentrum når det skjer noe! Foto: Geir Daasvatn

Samtidig viser statistikkene at vi hele tiden er avhengig av fornyelse, for å jobbe mot økt netthandel og konkurransen fra handelssentrene rett rundt oss, som Vennesla, Kristiansand og kanskje spesielt Sørlandsparken.

Evje Handel og Serviceforening står bak store, årlige arrangementer i tilknytning til julehandelen og Evjedagene i juni. I tillegg er de hele tiden engasjert i en lang rekke større og mindre tiltak og arrangementer som kan bidra til å styrke og opprettholde Evje som regionsenter.

Informerte lokalpolitikerene

Tirsdag 12. november fikk lederen i Evje Handel og Serviceforening, Else Haugland, anledning til å informere formannskapet i Evje og Hornnes om virksomheten de driver.

Else mente foreningen gjør en meget god jobb nå, med å rekruttere nye medlemmer, og at de også var blitt mye flinkere til å holde på medlemsbedriftene når de først er blitt med. Hun framhevet som et hovedpunkt at foreningen ville jobbe aktivt for å bli mer synlig i lokalmiljøet og overfor lokalpolitikerene. Som et første ledd er det opprettet en Facebookside, Evje Handel, som har fått meget god respons. Det er også planer om en nettside om ikke så lenge.

– Vi har et stort forbedringspotensiale for større åpenhet om foreningens arbeid. Vi i foreningen ønsker også i egen interesse å få ut mer og bedre informasjon om hva vi egentlig driver med, fortalte Else de lydhøre kommunepolitikerene.

Et mantra for Else, og for handelsforeningen, er at butikkene og bedriftene, ja hele bygda, og faktisk hele Setesdal, må prøve å jobbe bedre sammen og på tvers av fag og interesser. Vi må løfte hverandre opp og fram, kort og godt spille hverandre gode, var hennes klare beskjed.

– Det var et godt poeng, Jan Oddvar! Stemningen var bra under formannskapsmøtet på Evjemoen tirsdag. Foto: Geir Daasvatn

Økt netthandel er etter Elses og mange andres oppfatning den store utfordringen for handelsbedriftene i bygda akkurat nå. Vi må prøve å være spesielle, unike og annerledes om vi skal klare å ta opp kampen med nettbutikkene. Kanskje bør mange forretninger selv få til noe med netthandel etter hvert.

Men vi har også et stort fortrinn som skiller oss ut; nemlig alle de flotte nisjebutikkene i bygda. Du kan handle nesten alt du trenger på Evje, og servicen og mottakelsen du får i butikkene er fantastisk. Det er de mange gode tilbakemeldingene fra fornøyde kunder et tydelig signal om. Ingen netthandel kan konkurrere med den personlige opplevelsen!

Else var veldig opptatt av reiselivsnæringen og alle mulighetene som ligger der. Setesdalskulturen er søkt inn på Unescos verdensarvliste. Når den søknaden ventelig blir godkjent om ikke så alt for lenge, vil den kunne få stor betydning også for oss i Evje og Hornnes. Else mente dette var lite påaktet. Her kan det ligge mange muligheter å spille på, for å få en del av turistene til å stanse opp en dag eller to hos oss før de drar videre oppover i dalen.

Beintøft utenfor hovedsesongene

Overfor lokalpolitikerene i formannskapet la Else ikke skjul på at det er tøft å drive butikk på Evje. Det er strevsomt arbeid, som ikke alltid gir seg så store positive utslag på bunnlinjen til den enkelte butikk. Spesielt 1. kvartal av året er beinhardt. Evje Handel og Serviceforening jobber med konkrete planer for ulike arrangementer, som forhåpentligvis kan bidra til å øke aktiviteten i Evje og Hornnes noe også i de stilleste periodene av året.

Optimist!

Else Haugland og ordfører Svein Arne Haugen tror på et konstruktivt samarbeid videre. Foto: Geir Daasvatn

Else er just kommet hjem fra seminar i Skagen, der en del av medlemmene i handelsforeningen og andre interesserte møttes til faglig påfyll og sosialt samvær. Hun formelig bobler av entusiasme og pågangsmot nå:

– Det er selvfølgelig noen utfordringer for oss i næringslivet i Evje & Hornnes, og mye hardt arbeid som venter, sa hun til de lydhøre lokalpolitikerene tirsdag morgen. Men det er enda mange flere muligheter som ligger foran oss!

For oss som «bare» var tilhørere i formannskapssalen, virket Elses engasjerte foredrag og den påfølgende diskusjonen med lokalpolitikerene som den reneste vitamininnsprøytingen for et konstruktivt samarbeid mellom handelsstanden og kommunen videre. Ekstra gøy var det at formannskapet fulgte opp den gode diskusjonen med et konkret vedtak om å støtte Evje Handel og Serviceforening med 40.000 kr til utvikling av julegaten. Det blir spennende å se i tiden framover hva som kan komme ut av denne gnisten som åpenbart ble tent her.

Styret

Styret i handelsforeningen i 2019 er Else Haugland (leder) og styremedlemmene Nadia Qvam Nilsen, Leif Jørgen Versland, Lenette Bebe, Anne Berit Birkeland og Unni Abusdal. Heidi Ose er varamedlem til styret.

Del "Evje Handel og Serviceforening på offensiven!"