Bispestolane på Kalland i Hornnes. Foto: Geir Daasvatn

Bispestolane – spennande kulturminne og fin turløype

Bispestolane er eit freda kulturminne, tre oppmura steinstolar, på Tellaugheia mellom gardane Espetveit og Kalland sør-vest i Evje og Hornnes.

Skrive av Geir Daasvatn

Korleis kome dit

Frå Rv-9 på Moisund går Fv-301 (Abusdalsvegen) om lag 8 km vestover til Leiteskaret før Bispestolane hyttefelt. Du kan følge skogsbilvegen Bispevegen (t.v.) ca 1,2 km sørover fram til Bispestolane. Dei ligg nær ein parkeringsplass for hyttefeltet i området, og er svært lett tilgjengelege for folk flest. Kulturminnet er ikkje skilta eller merka på annan måte av kommunen. Men velforeninga i hyttefeltet har på eige initiativ sett opp eit informasjonsskilt.

Artikkelen held fram under bildet

Ein av Bispestolane. Foto: Geir Daasvatn

Historie

Det blir fortalt at det var skyss-skifte mellom honndølane og bjelldølane ved Bispestolane når dei skyssa biskopen i eldre tid. Dei som først kom fram, sette seg i steinstolane for å kvile til folka frå den andre sida kom.

Men ein ekspert på gamle steinsettingar, Torfinn Normann Hageland, har peika på at ein ikkje kjenner til at det har gått nokon bispeveg i dette området. Han har også peika på at skyss-skifte ellers alltid bruka å vere på ein gard. Han meiner det kan hende at Bispestolane bare er eit rosande namn som folk har funne på, og så har nokon i ettertid dikta opp segna om biskop og bispeveg.

Tidleg på 1700-talet byrja ferdsla å ta andre og meir kjente vegar mellom desse to bygdene. Bispestolane må derfor etter alt å døme minst vere frå 1600-talet.

Bispestolane er ei av turløypene i heftet «Turløyper i Setesdal», utgjeve av Visit Setesdal. Heftet kan du få mellom anna på Evje og Hornnes bibliotek. Brosjyra finnast også i elektronisk form.

Artikkelen om Bispestolane på Setesdalswiki, med kjelder for opplysningane

Allemannsretten gjev oss fantastiske mogelegheitar til å oppleve og å bruke naturen rundt oss. Dette har vi full rett til, så lenge vi tek omsyn til grunneigar, kvarandre, planter og dyr. Så vis alltid omsyn og ver varsam når du ferdast ute i skog og mark. Naturen er vårt felles skattkammer!

[wpgmza id=»10″]

 

Del "Bispestolane – spennande kulturminne og fin turløype"