Dalemannsteinen

Dalemannsteinen er ei svær steinblokk ved breidda av Otra rett under Fennefossen på Fennefoss i Hornnes. Tekst/foto: Geir Daasvatn Når folk på veg frå Kristiansand til Setesdal i eldre tider brukte båt på Kilefjorden, måtte dei gå i land nedanfor Fennefossen. Der dei gjekk i land, ved Mylla, låg denne store steinen, som altså blei kalla «Dalemannsteinen». Steinen ligg der enno, som eit fint […]

Evje kyrkje

Evje kyrkje er ei langkyrkje i tre. Ho vart bygt av Ludvik Karlsen i 1890–1891, og vigsla 16. desember 1891.  Det er plass til 450 personar, og kyrkja har galleri. Døypefont og preikestol er og bygt i 1891, og er i tre. Altertavla frå 1891 er ein kopi av Adolph Tidemands «Oppstandelsen» frå Bragernes kirke […]

Hornnes kyrkje

Hornnes kyrkje er ei vakker, åttekanta kyrkje frå 1828 på Hornnes i Evje og Hornnes. Kyrkja vart vigsla av prost Paul Brodahl Larsen 22. juni 1828. Byggmeister var Leg Askildson Hallingskaar frå Laudal i Vest-Agder. Arbeidet var ikkje heilt vellukka, og tårnet var skeivt. Noko seinare vart det difor bygd nytt tårn. Dette arbeidet vart utført av Anders Torson Syrtveit («Anders kyrkjebyggar»). Kyrkja er […]

Sosteli – Åseral

Sosteli jernaldergard er eit gardssamfunn frå eldre jernalder som ligg om lag 400 moh., to km vest for Kyrkjebygd sentrum i Åseral. I Sosteli finn vi tuftene etter busetnader frå kring Kristi fødsel framover mot 1000-talet. Det er eitt av Nordens best bevarte slike anlegg, og kanske det mest spennande og verdifulle kulturminnet i Åseral i dag. Gardsanlegget består […]

Bykle gamle kyrkje

Bykle gamle kyrkje er  ei av dei minste soknekyrkjene i Norge, og den mest særmerkte i Setesdal. Kyrkja skal vere bygt i 1620, og kunne såleis feire stort 400-årsjubileum i 2020. Men før 1620 må det også ha stått ei kyrkje i Bykle, truleg ei stavkyrkje. Første gong ein kan finne spor av kyrkje i […]

Minne kultursenter – Åseral

Minne kultursenter ligg i Kyrkjebygd i Åseral. Det er bare ein køyretur på 45 minutt frå Evje. Her kan du lære meir om den rike kulturhistoria til dei gode naboane våre. Her er Turistinformasjonen, lokalhistorie i form av utstillingar og dokumentarfilmar, kunstutstillingar, folkebibliotek, gåvebutikk og ein liten kafé. Gjennom året er det faste og skiftande […]

Åsvegen – Hornnes

Åsvegen er ein om lag to km lang grusveg som startar på vestsida av Otra, bratt oppover frå Røyrkilen ved fylkesvegen mellom Krossen og Senum i Evje og Hornnes til garden Ås høgt oppe i lia ovanfor Otra-dalføret. Vegen er stengd med bom. Han egnar seg svært så godt for ein treningstur på sykkelen. Skrive av Geir Daasvatn Det vart først […]

Årdalsvegen – Bygland

Årdalsvegen er ein privat skogsbilveg – ein god grusveg – som går frå Haugetveit i Åraksbø om lag 10 kilometer austover forbi Heimre Grunnevatn og Austre Grunnevatn i Bygland austhei til Tovdalselva i Årdalen. Skrive av Geir Daasvatn Årdalsvegen går gjennom eit naturskjønt heieområde. Ved enden av vegen er du altså inne i Årdalen, eit freda naturreservat som strekker seg sørover heilt til Rjukanfossen i […]

Røysland gravfelt – Straume

Røysland gravfelt ligg på Røysland heilt sør på Straume i Hylestad i Valle. Feltet ligg langs Birkelandsvegen, rett sør for Åraksøyne. Det er registrert minst 19 røyser i feltet. Det er både langrøyser og rundrøyser. Dei er bygde opp av stein. Nokre av røysene er rydningsrøyser. Røysene ligg rundt ei hustuft. Busettinga i gardsanlegget er ikkje nøyaktig datert, men feltet er frå […]

Fennefoss rundt

Enten du er gjest i bygda eller innfødt, er en sykkeltur rundt Fennefoss både fin trim og en spennende opplevelse. Ja, du må selvfølgelig gjerne ta foten til fots også! Det er ei rundløype vi her beskriver, så du kan starte turen hvor som helst. Men om vi tar utgangspunkt i Odden Camping, der du […]