Byklestigen

Byklestigen var eit særs vanskeleg og farlig parti på den gamle vegen mellom Valle og Bykle, om lag fem kilometer sør for Bykle kyrkebygd. I dag går Riksveg 9 i tunnel på denne staden. Byklestigen er  i staden eit interessant kulturminne å besøke, og ei kort, men veldig spennande turløype å gå. Skrive av Geir Daasvatn Byklestigen […]

Dei gamle steinkvelvbruene langs Rv-9 i Bykle

Den første ordentlege køyrevegen – kjerrevegen – i Setesdal kom fram til Bykle kyrkje først i 1879. Vidare nordover til Hovden kom det køyreveg i 1924, og bilveg først i 1935! Fleire stadar mellom Bykle kyrkjebygd og Hovden måtte det byggast bruer. Her vil me sjå litt nærare på dei tre vakre steinkvelvbruene som framleis […]

Topteneset – spennande vegmiljø i Bygland

Ved Topteneset langs Riksveg 9, rett sør for Frøysnes i Bygland, er det spor etter tre hovudvegar gjennom Setesdal. Det er verkeleg ein spennande plass å ta eit lite stopp, om du er interessert i gamle vegminne. Skrive av Geir Daasvatn Topteneset stikk ut i Åraksfjorden. Den gamle Postvegen gjekk rett over fjellknausen her. Postvegen var den første brukelege […]

«Postvegen» Tveit – Vegusdal

Mellom Tveit og Vegusdal i Hovlandsdalen, på sørsida av Hovlandsåna, kan du eit par kilometers veg følge den gamle «Postvegen», ein kjerreveg frå 1840-talet. Det er ein fin, lettgått spasertur i idyllisk skogsterreng. I følge Kulturminnesøk.no er vegen ein gamal rideveg (sledeveg), som så blei bygd om til kjerreveg i 1840. Han var ein del […]

Huldreheimen i Bykle

Huldreheimen er eit bygdetun og friluftsmuseum i Kyrkjebygda i Bykle. Det er ei avdeling under Setesdalsmuseet. Huldreheimen ligg slik til at det er ein flott tur å gå opp, vandre mellom dei gamle bygningane og ha eit storlått utsyn over heile kyrkjebygda i Bykle. Anlegget er ikkje betjent om sommaren, men det er laga til slik at dørene står oppe […]

Eventyrslottet på Longerak

Langerak kraftverk er eit vasskraftverk i grenda Longerak i Bygland. Det spesielle kraftverksbygget er vel verdt eit besøk i seg sjølv. Er du i området likevel, til dømes for å gå i turløypa opp til Snipa, har du ein ekstra god grunn til å studere praktbygget litt nærare. Det ligg i skogen, rett på oversida […]

Knipane gruver – Iveland

Knipane gruver er fleire gruver som ligg temmeleg samla ved Knipane på heia om lag to kilometer sør-aust for Håvarstad nord i Iveland. Skrevet av Geir Daasvatn I gruveområdet er det fleire skjerp. Det er Granatgruva, Gruvene ved myra, Gruva på toppen, Thortveitittgruva, Storsynken og Kongsberggruva. Dei to største er Storsynken og Kongsberggruva. Nokre av gruvene […]

Myrstålmyrbua – Lauvland

Myrstålmyrbua er ei gamal, lafta bu som står på Myrstålmyra på heia på garden Lauvland sin grunn, sør i Evje. Skrive av Geir Daasvatn Seinare utanriks- og statsminister Jørgen Løvland var som dei andre gutane på Lauvland hjuring i oppveksten. På ein vegg i bua, noko til høgre for inngangsdøra, har han skore inn det som blei eit motto i livet: «Les […]

Flåt nikkelgruve

Flåt nikkelgruve er ei nedlagd nikkelgruve i Mykleåsen i Flot mark i Flatebygd i Evje og Hornnes kommune. Sjølve gruva er stengt og plombert. Men det er mykje spennande å sjå oppe på overflata også, så gruveområdet er ein ypparleg stad for eit besøk for deg som er interessert i gamal gruvehistorie. Flåt-gruva var først ei koppargruve. Holet i fjellet der malmen var teken ut, […]

Postvegen Håland – Kleveland

Postvegen i Evje var den første køyrevegen (kjerrevegen) mellom Evje og Vegusdal. Han avløyste Futevegen som «hovudveg» austover mot Nedenes og Arendal. Vegen blei bygd rundt 1840. Vegen tok til frå tunet i Evje prestegard. Vidare gjekk han om Oddestemmen til Odde. Frå tunet på Odde gjekk han opp Fotsporkleiva, ovafor tuna i Haugen og fram til Bjorvatn der Fylkesveg 42 går i dag. Denne delen av vegen […]