Invitasjon til studietur

Evje Handel og Serviceforening (EHS) inviterer medlemmer og andre næringsdrivende til en utviklende studietur til Skagen.

Det var under et møte i mars idéen ble diskutert. Vi har mye igjen for å bli bedre kjent med hverandre, vi som driver i handel og service. Både Setesdal Regionråd, Evje og Hornnes Sparebank og administrasjonssjefen i Evje og Hornnes kommune var veldig positive til initiativet. Nå har lederen i EHS, Else Haugland, tatt steget og gått fra en god idé til en konkret – og sett med våre øyne – en veldig spennende plan. Du kan lese hele programmet for turen i slutten av saken.

Inviterer alle næringsdrivende med på studietur til Skagen 3.-5. november

Det er altså med god støtte fra Evje og Hornnes Sparebank, Evje og Hornnes kommune og regionrådet det er mulig å tilby alle som driver innen næring eller tjenesteyting denne spennende turen til sterkt redusert pris.

  • Pris for medlemmer av EHS er kr 2000,-
  • Pris for bedrifter som ikke er medlemmer er kr 4000,-

Er du interessert i høre mer om hva dette dreier seg om, og om det kan være noe for din bedrift? Ikke nøl med å ta kontakt Else Haugland, mobil 934 03 568, E-post: post@dolenhotel.no.

Påmeldingsfristen er 20. oktober!

En offensiv forening i vekst

Det jobbes godt i handelsforeningen, i flere små komitéer som til sammen utgjør mye av de aktivitetene som er på Evje. Det er tilvekst av medlemmer, men foreningen ønsker selvsagt enda flere med.

Else Haugland er leder i Evje Handel og Serviceforening. Foto: Privat

Jo flere vi er, desto mer kompetanse, idéer og innspill får vi. Det er med på å utvikle og styrke det totale tilbudet vi kan gi i kommunen. Vi kjører derfor nå en super kampanjepris for første medlemsår, forteller den alltid blide og entusiastiske lederen Else.

For kun 1.500 kroner kan din virksomhet bli med i det gode og kreative felleskapet. Etter første året er medlemskontingenten 1000 kr pr. million bedriften omsetter. Enkelt fortalt: omsetter du for fem millioner er kontigenten 5.000 kroner. Ingen bedrifter betaler mer enn 10.000 kroner, uansett om du omsetter for 10 eller 30 millioner.

Melder du inn din bedrift i EHS får du selvsagt medlemspris på studieturen, blir med i 10-Shoppers til jul, og 5-Shoppers til sommeren, Evje i 120 og alt annet den kreative foreningen finner på. Du får selvsagt også adgang til å være med på alle møter, og mulighet til å være med i de komitéer eller utvalg som interesserer deg. Det er summen av alt som gjør oss unike og særdeles gode på handel og service.

Foreløpig program (endringer kan forekomme) 

Pris pr deltager kr 2.000,- (kr 4.000,- for ikke-medlemmer).
Inkluderer reise med mat og fellesmiddag mandag 4/11.

Søndag 3. november

Kl. 16.30   Avreise Kr. Sand Superspeed.
Middagsbuffet om bord og faste sitteplasser.

Kl. 19.45   Ankomst Hirtshals, felles busstransport til Skagen.

Kl. 21.00   Ankomst Foldens Hotell i sentrum.
Liten gjennomgang om programmet for alle på hotelle.
Normalt er de fleste litt slitne og blir på hotellet eller en liten tur i
byen.

Mandag 4. november

Kl. 09.00   Alle ferdig med frokost.

Kl. 09.01  Innlegg utfordringer for tradisjonell handel i butikk , kontra
netthandel. Hva må vi bli bedre på? Stikkord.

Kl. 10.15  Besøk fra leder av Skagen Handel og Serviceforening.
Hvordan drives handelen i Skagen og hvordan få mer ut av
fastboende og turister hele året. Hvordan rekrutteres gode ansatte.

 Kl. 11.00  kaffepause og litt info fra styreleder.

Kl. 12.00  Besøk i gågada.                   

Kl. 14.30   Besøk på Turistkontoret og innlegg fra Turistsjefen i Skagen.
Hvordan skape aktiviteter for et levende Skagen. Hva tilbyr vi
turistene og hvordan samarbeider vi med handelsnæringen.

Kl. 15.30   Fritid til egen disposisjon.                    

Kl. 17.15   Info fra Evje  Handel og Serviceforening. Hva gjør vi felles til jul.

Kl. 20.00  Fellesmiddag  på hotellet.

Tirsdag 5. november

Kl. 09.00  Alle ferdig med frokost.

Kl. 09.15   Workshop: Innspill tre grupper: Resultatene gjennomgås på
medlemsmøte over nyttår og det jobbes videre for realisering:

– Hva ønsker vi av felles aktiviteter for 2020?

– Hva skal vi gjøre for å bli det mest attraktive stoppested på Rv-9?

– Hva av nye aktiviteter kan vurderes på Evje, og hvem kan ta
ansvaret: Konserter, festivaler, idrettsarrangementer, marked
osv.?

– Hva kan gjøres for å få barna til å trekke med seg foreldrene til
opplevelse med Brød & Cirkus?

– Hvordan koble hele næringslivet tettere sammen, kommunen,
industri, håndverksbedrifter, turisme og handel & service?

Kl. 10.30   Utsjekk av hotellet og avgang Hirtshals.

Kl. 12.15   Ferja kaster loss, ankomst Kr.sand 15.30.

Den berømte Grenen i Skagen. Foto: Geir Daasvatn
Del "Invitasjon til studietur"