Knut Kjetil Møen og Evje og Hornnes Sparebank er en utrolig viktig medspiller i utviklingen av næringslivet i Evje og Hornnes. Foto: Geir Daasvatn

Spennende temakveld om handel

Handelsstanden i Evje og Hornnes har lenge ønsket et dypere innblikk i handelsvolum, bransjefordeling, utviklingstrekk innen handel og sesongsvingninger. Evje og Hornnes Sparebank tok ansvar, og sørget for å arrangere en slik kveld for medlemmene.

Tekst: Leif Jørgen Versland. Tilrettelagt for publisering: Geir Daasvatn

Møtet kom i stand en kveld i forrige uke. Banksjef Knut Kjetil Møen på vegne av banken hadde da invitert hele handelsstanden for en analyse av varehandel og utvikling. Vertskapet for møtet var Else og Øyvind på Dølen Hotel. Fokuset på handel i Evje og Hornnes var noe som virkelig skapte engasjement og interesse blant medlemmene, og det var solid oppmøte fra alle bransjer. Roy Michaelsen i Butikkutvikling Sør var hyret inn for å bryte ned tallene, og analysere hva som gjør Evje så spesiell på handel. Det var en spennende presentasjon Roy vartet opp med, med sammenligninger fra hele Setesdal, Agder og med spesielt fokus på Evje og Hornnes sin unike posisjon innen handel.

Roy Michaelsen hadde stor tro på Evje som et handelssenter på indre Agder også i fremtiden! Foto: Leif Jørgen Versland

Mange muligheter, men også faresignaler

– Det er flere faresignaler i horisonten når det kommer til handel og utvikling, men også mange muligheter. Noen av mulighetene ser vi når vi ser bredden i publikum her i kveld, innledet banksjef Knut Kjetil Møen da han åpnet samlingen.

Her var det representanter fra alle typer næringer. Banken var representert med flere rådgivere, Evjemoen Næringspark var der, Setesdal Regionråd var godt representert og Evje og Hornnes kommune sin nye administrasjonssjef Frantz A. Nilsen var naturligvis også til stede. Sist, men ikke minst, var lokalavisen Setesdølen på plass. Det kom senere en flott reportasje ut av dette, i Setesdølens torsdagsutgave.

Positiv utvikling i varehandelen på Evje

Vi er i en positiv utvikling når vi sammenligner oss med andre, og det er stor interesse og nysgjerrighet for hva vi gjør i Evje og Hornnes. Det er mange grønne piler, innenfor et segment som står ovenfor store utfordringer. Etablerte store kjeder sliter, og legger ned butikker i stor skala over hele verden. Det er stopp i etableringer og krisetilstander i deler av retail-bransjen i Norge. MEN – heldigvis! – på Evje er det stor aktivitet og stadig nye etableringer.

Handelen er i endring, på Sørlandet og i hele verden

– Dere må være på vakt og på hugget! Roy Michaelsen hadde utrolig mye spennende å fortelle om handelsutviklingen, både lokalt på Evje og i den store verden. Foto: Leif Jørgen Versland

Handelen er i endring, verden er i endring, netthandelen tar stadig større andeler innenfor alle bransjer. Det er snart salg året rundt i alle butikker. Prispresset for å være billigst gjør lønnsomheten og driften vanskeligere. Roy Michaelsen pekte på flere grunner til at vi også på Evje må være på tå hev, og forberedt på å jobbe hardt for å fortsette veksten. Men han forsikret samtidig at vi har mye som gjør at vi kan lykkes. Ikke mange steder kan friste med den miksen av kjedebutikker og nisjebutikker som Evje har i dag.

Den positive trenden gjør derimot ikke at ikke også handelsnæringen i Evje og Hornnes er under press. Det etableres butikker både oppover og nedover dalen som vil ha en del av trafikken. Handelsparken i Lyngdal har tatt kunder fra Evje, og blir det detaljhandel på Hunsøya i Vennesla vil dette være med på å forsterke presset ytterligere.

«Spikermatter»

– Sammen må dere legge ut «spikermatter» så folkene vil til Evje og Hornnes. Evje og Hornnes vil fortsette å øke, dersom turisttrafikken i Setesdal og på Sørlandet ser seg tjent med å stoppe innom Evje, understreket Roy.

Han skrøyt av miljøgaten, og hvilke muligheter vi har til å skape aktiviteter og opplevelser i Evje og Hornnes.

Sommerturismen og hytteutviklingen avgjørende for suksess

Evje og Hornnes er en meget solid sommerdestinasjon med mange besøkende. Det er tilreisende fra både inn- og utland. Det er fulle hytter, campingplasser, og masse dagsbesøk for opplevelser og attraksjoner som gjør at det er i juni og juli omsetningen er størst for Evje og Hornnes. Det yrer på Evje om det er langhelg eller noen ekstra fridager. Vi har tidligere dokumentert og rapportert trafikken, og det hyggelige kaoset som oppstår når det skjer noe på Evje.

Travle vinterdager på Evje

Høstferie og full fart i Evje og Hornnes!

Onsdag før skjærtorsdag: Fenomenal handel på Evje!

Evje klart til påsketrafikken!

Menons reiselivsanalyse

Går vi enda litt mer i dybden, og lener oss på Menon sin reiselivsanalyse nr. 16 fra april 2016, forteller den følgende:

– Detaljhandelen i Setesdal er nærmere sju ganger så omfattende som i andre bygdesenter- og periferiregioner på Østlandet og Sørlandet. En relativ stor handelsnæring lokalt har to konsekvenser for de lokale innbyggerne. For det første får de tilgang til flere handelsvarer enn de ellers ville ha hatt. For det andre blir konkurransen innen den lokale handelsnæringen større, slik at prisnivået blir noe lavere.


Kjersti Våge og Anne Omland på Hannåsvollen Gård er to fine representanter for handelsstanden i Evje og Hornnes! Foto: Geir Daasvatn

– Både kommersiell overnatting og hytteturisme er viktig reiselivet i Setesdal. Til sammen la overnattingsgjestene ved kommersiell overnatting og hytter igjen 551 millioner kroner i Setesdal i 2015. Det er flest gjester sommersesongen fra mai til oktober, men gjestene i vintersesongen fra november til april legger igjen mer per gjest. Samlet finner 56 prosent av forbruket sted i sommersesongen, mens 44 prosent av forbruket finner sted i vintersesongen fra november til april.

– Opplevelsesbransjen i Setesdal er nærmere tre ganger så omfattende som i andre bygdesenter- og periferiregioner på Østlandet og Sørlandet. I tillegg kommer tilbud om gratis eller sterkt subsidierte kultur- og friluftslivstjenester fra det offentlige og frivillige organisasjoner. Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå har Setesdal omtrent dobbelt så mange nonprofitter og dobbelt så høye nettodriftsutgifter for kultur som andre bygdesenter- og periferiregioner på Østlandet og Sørlandet

– Turister er naturligvis langt på vei avgjørende for bærekraften i det kommersielle aktivitetstilbudet, og er også viktig for opprettholdelsen av offentlige tilskudd til kultur og friluftsliv og den lokale organisasjonsfloraen.

Konklusjon etter møtet

Etter den inspirerende samlingen i hyggelig selskap på koselige Dølen Hotel, er det lett å oppsummere med følgende:

Vi må ha flere turister, flere besøkende, flere campere og flere hyttefelt. Da vil ringvirkninger og vekst gå hånd i hånd!

Del "Spennende temakveld om handel"