Facebookinnlegget vi la ut 8. juli om Silje Sløgedal Eikås og hennes Setesdal Dyresenter er blant de som har nådd fram til flest personer i juni og juli. Silje må ha mange gode venner som har delt innlegget, og dermed hjulpet henne med å nå ut med budskapet sitt til flest mulig. Foto: Geir Daasvatn

OpplevEvje: Bra rekkevidde på Facebook

Vi bruker en kombinasjon av nettsida vår og Facebook for å nå ut til flest mulig med sakene våre. Lesertallene for nettsida skreiv vi litt om i en artikkel for et par dager siden. Her vil vi nevne noen nøkkeltall fra Facebook.

Vi har pr. 9. juli noe over 6.900 følgere på Facebooksida vår. Vi nærmer oss raskt milepælen 7.000.

Rekkevidden for innlegg siste 28 dager (antall personer som har sett et av innleggene våre minst én gang) er om lag 40.000. Rekkevidden varierer veldig etter hvor mange innlegg vi legger ut, og selvsagt etter hvor interessante følgerene synes de er. Forrige 28-dagersperiode (før Evjedagene) var rekkevidden nede i under halvparten. På det meste har vi hatt en rekkevidde på over 80.000 i måneden. Rekkevidden kan for øvrig enkelt forbedres ved å betale Facebook for å «fremme» innlegg. Den type betalt markedsføring har vi imidlertid av ulike grunner brukt i veldig liten grad i de 3,5 årene vi har holdt OpplevEvje i gang.

De mest populære innleggene (størst rekkevidde) i juni og så langt i juli er:

  • Mineralparken – ny vannpark, 8.900 personer nådd
  • Setesdal Dyresenter, 6.900 personer nådd
  • Mr.X – ny klesbutikk på Evje, 6.400 personer nådd
  • Gruva Opplevelser – åpning, 6.400 personer nådd

«Nådd fram til» og «lest» er to forskjellige ting

At et innlegg er nådd fram til (sett av) en person, betyr ikke nødvendigvis at innlegget er lest av vedkommende. «Nådd fram til» betyr bare at det er kommet inn på nyhetsfeeden hennes eller hans. Vi vet alle fra vår egen bruk av Facebook at vi ofte bare scroller forbi et innlegg som dukker opp. Det er en enorm strøm av innlegg hver eneste dag. Men når innlegget er nådd fram til mange, øker naturligvis også sjansen for at endel får med seg budskapet. Ved å se på antall likerklikk på et innlegg, kommentarer og delinger får vi også brukbart inntrykk av hvor populært et innlegg er. Det innlegget fra Setesdal Dyresenter, som vi publiserte i går 8. juli, er for eksempel delt av veldig mange, bildet av Silje er klikket på mange ganger, og det er en del kommentarer. Da vet vi at innlegget ikke bare har nådd fram til mange, men at det faktisk også er mange som har lagt merke til det og studert det litt nærmere.

Vi trapper nå som kjent ned på deler av den forretningsmessige driften av OpplevEvje, og går over til å drive virksomheten mer som en hobby. Du kan lese mer om det her. Det vil da nok ihvertfall i en overgangsperiode bli færre innlegg på Facebook fra handel og næringsliv på Evje. Men vi håper å finne andre spennende saker og ting å skrive om, slik at dere som følger oss fortsatt skal kunne ha glede og/eller nytte av det.

Det er jeg, Geir Daasvatn, som lager innleggene på Facebooksida. Min bedre halvpart, Leif Jørgen Versland, skriver de fleste litt større sakene om handel og næringsliv som vi pubiserer på nettsida.

Rita Flottorp sin humørfylte sommerlogo, som vi er så heldige å ha fått lov il å bruke gjennom sommeren.
Del "OpplevEvje: Bra rekkevidde på Facebook"